Składamy serdeczne podziękowania

Print Friendly, PDF & Email

Panu Eugeniuszowi Cieśli

oraz firmie
“ZUMEC” Zakład Urządzeń Mechanicznych
z Czchowa

 za kolejne wsparcie udzielone szpitalowi w Brzesku.

Tym razem, przekazana przez Państwa kwota w wysokości
20 000 zł wykorzystana zostanie na zakup urządzenia do dezynfekcji oraz środków dezynfekcyjnych pomieszczeń oddziału dla pacjentów z COVID-19
(system elektrostatycznego natrysku BYO PLANET MS-700).

Kierujemy do Państwa wyrazy wdzięczności za okazaną troskę i bezinteresowną pomoc, jaką ponownie obdarzyli Państwo nasz szpital, pracowników, a tym samym także pacjentów korzystających ze świadczeń medycznych w tym bardzo trudnym czasie.  

Z wyrazami wdzięczności i życzeniami zdrowia,

Dyrekcja SPZOZ w Brzesku.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu