SP ZOZ w Brzesku laureatem w konkursie “Bezpieczny Szpital Przyszłości – INSPIRACJE 2020”

Print Friendly, PDF & Email

„Bezpieczny Szpital Przyszłości – INSPIRACJE 2020″ jest czwartą edycją konkursu, w którym nagradzane są osoby, organizacje pozarządowe i firmy, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zdrowie, komfort życia oraz ochronę środowiska, w którym żyjemy.

Nasz Szpital przystąpił do Konkursu Inspiracje w kategorii: Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych (w tym m.in. poparte wynikami i sparametryzowane projekty, wpływające pozytywnie na podniesienie stanu bezpieczeństwa zdrowia pacjentów i personelu oraz zmniejszenie ilości zdarzeń niepożądanych, szczególnie zakażeń szpitalnych).

Projekt przedstawiony przez SPZOZ w Brzesku to: „Przebudowa wybranych pomieszczeń szpitala na utworzenie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym(SOR) obszaru izolacji dla pacjentów z podejrzeniem chorób zakaźnych wraz z wyposażeniem w niezależny system wentylacji i mobilną jednostkę dekontaminująco-izolacyjną.”

Celem realizacji projektu było zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń w szpitalu wśród pacjentów i personelu medycznego poprzez zapewnienie wysokiego poziomu czystości cząsteczkowej i mikrobiologicznej środowiska strefy izolacyjnej. Obszar składa się z 2 osobnych sal izolacyjno-obserwacyjnych z wydzielonymi łazienkami, punktu obserwacji, śluz wejściowych i wyjściowych oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Obszar posiada drzwi zewnętrzne, które umożliwiają transport pacjenta do strefy izolacji z pominięciem pomieszczeń SOR, w którym mogą znajdować się inni pacjenci. Wszystkie zastosowane materiały wykończeniowe posiadają atesty PZH, przeznaczone są do stosowania w obiektach służby zdrowia, a w szczególności w pomieszczeniach czystych z podciśnieniem, są łatwe do utrzymania w czystości, odporne na dezynfekcję przy pomocy środków chemicznych.

Innowacyjność przedsięwzięcia polega na dodatkowym zastosowaniu mobilnej jednostki ROOM DOPAIR® z filtrem HEPA 14 i funkcją fotokatalizy o skuteczności biobójczej dla wirusów, bakterii i grzybów na poziomie 99,9%.

Wszystko to po to, aby zapewnić bezpieczeństwo dla pacjentów i pracowników szpitala w zetknięciu z chorobami zakaźnymi oraz groźnymi patogenami. Potrzeba utworzenia dodatkowego obszaru izolacyjnego w SOR wynikała z doświadczeń wyniesionych z okresu pandemii Covid-19. Mamy satysfakcje, ze nasz projekt został doceniony w prestiżowym konkursie na forum ogólnokrajowym.

Wręczenie nagród nastąpi 30 września 2021 roku podczas uroczystej Gali w Auli Narodowego Instytutu Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, na którą zaproszenie otrzymał Dyrektor SPZOZ w Brzesku Adam Smołucha.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu