SP ZOZ w Brzesku zatrudni

Print Friendly, PDF & Email

SP ZOZ w Brzesku zatrudni:

  • lekarzy specjalistów w dziedzinie: chorób wewnętrznych, kardiologii i endokrynologii, do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami Kardiologicznym i Geriatrii oraz w poradniach specjalistycznych,
  • lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii,
  • specjalistę psychoterapii uzależnień lub w procesie certyfikacji do pracy w Poradni Leczenia Uzależnień oraz w Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnień,

osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Dział Spraw Pracowniczych:
tel. 14 66 21 445, 14 66 21 432
szpital@spzoz-brzesko.pl

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu