Spotkanie Dyrekcji z Pracownikami

Print Friendly, PDF & Email

Szpital z zieleniąW dniu 3 września br. odbyło się spotkanie Dyrekcji z pracownikami. Było to pierwsze spotkanie, które zapoczątkowało cykl spotkań Dyrekcji z załogą.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Organizacji Związkowych, działających w naszym Zespole, przedstawicieli poszczególnych grup zawodowych, spotkania te mają na celu zarówno przekazywanie załodze bieżących informacji w zakresie funkcjonowania, strategii i planu rozwoju na najbliższy okres jak i stworzenie możliwości zadawania pytań na tematy interesujące pracowników.
Na spotkaniu w dniu 3.09.br duże zainteresowanie wzbudził temat aktualnej sytuacji finansowej SP ZOZ, możliwości zatrudniania pielęgniarek, szkoleń personelu, informatyzacji, parkingów oraz zagospodarowania terenów wokół szpitala i zwiększenia miejsc parkingowych.
Każdy z uczestników spotkania miał możliwość zadania pytania i oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi. Na koniec spotkania, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, lek. Adam. Smołucha zwrócił się do pracowników z prośbą o większą identyfikację z Zespołem, o dbałość i budowanie dobrego wizerunku Zespołu. Wszyscy bowiem jesteśmy pracownikami tego zakładu i wszystkim nam powinno zależeć na tym, aby nasz szpital cieszył się zaufaniem Pacjentów.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu