Spotkanie na temat programu profilaktyki raka jelita grubego

Print Friendly, PDF & Email

RPMP.08.06.02-12-0239/16

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku podjął kolejne działania w ramach kampanii informacyjno- edukacyjnej wynikającej z realizacji projektu pn.: „Zadbaj o zdrowie! Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego.”

10 maja odbyło się szkolenie dla lekarzy POZ pracujących w naszym szpitalu, które poprowadził Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – lek. Adam Smołucha. Harmonogram szkolenia zawierał m.in. informację o samym projekcie- założenia, metody rekrutacji, a także tematy związane z barierami świadomościowymi pacjentów, grupami ryzyka rozwoju raka jelita, profilaktyką nowotworową, przygotowaniem do badań kolonoskopowych. Dzięki przeprowadzonemu szkoleniu lekarze mogli zapoznać się ze szczegółami projektu, do którego będą mogli zachęcać swoich pacjentów.

12 maja, dr n. med. Andrzej Gryglewski przeprowadził spotkanie z pracownikami SP ZOZ w  Brzesku, podczas którego przeszkolił ich na temat profilaktyki raka jelita grubego, zachęcił do badań, zwracając ich uwagę także na badania okresowe pracowników.

Przeprowadzone spotkania mają na celu zwiększanie wiedzy wśród pracowników oraz zachęcenie ich do dbania o swoje zdrowie, a co za tym idzie- do badań profilaktycznych.

Na kolejne spotkanie zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców powiatu brzeskiego 24 maja do Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku na godzinę 17.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu