Środki finansowe dla Szpitala na zakup ambulansu

Print Friendly, PDF & Email

W dniu dzisiejszym w szpitalu odbyło się krótkie spotkanie z udziałem Pani Poseł Józefy Szczurek -Żelazko oraz Starosty Brzeskiego Pana Andrzeja Potępy z Dyrekcją Szpitala i kadrą zarządzającą oddziałów szpitalnych.

 

Pani Poseł wraz z Panem Starostą, na ręce obecnych na spotkaniu Przedstawicieli Szpitala, złożyli podziękowania dla wszystkich Pracowników za dotychczasową pracę oraz trud i zaangażowanie w czasie walki z pandemią.

 

Spotkanie to było również okazją do przekazania informacji o przyznaniu środków finansowych z rezerwy budżetowej przez Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego dla Powiatu Brzeskiego na zakup ambulansu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego SPZOZ w Brzesku.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu