Środki finansowe na modernizację brzeskiej chirurgii

Print Friendly, PDF & Email

W dniu dzisiejszym miało miejsce uroczyste podpisanie umowy przekazania środków finansowych na realizacją zadania pn. „Dostosowanie oddziałów szpitalnych SPZOZ w Brzesku do aktualnych wymogów i przepisów prawa – modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej wraz z wyposażeniem”. Powiat Brzeski otrzymał środki finansowe z ogólnej rezerwy budżetowej na ten cel w wysokości 1 569 347 złotych.

Sygnatariuszami umowy byli Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita oraz Starosta Brzeski Pan Andrzej Potępa wraz z Wicestarostą Panem Maciejem Podobińskim. Dzięki tym środkom rozpocznie się długo wyczekiwany gruntowny remont brzeskiej chirurgii, na który czekali nasi pacjenci oraz personel oddziału. Modernizacja oddziału, o którą wytrwale zabiegał Lekarz Kierujący Oddziałem, specjalista chirurg Mariusz Majewski, poprawi warunki pracy oraz udzielania świadczeń. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane, instalacyjne, przebudowę sanitariatów, wydzielenie izolatki, zakup wyposażenia pomieszczeń dla pacjentów i personelu, mebli, sprzętu medycznego, w tym łóżek szpitalnych, kardiomonitorów, defibrylatora, wózków, łóżka zabiegowego czy myjki.

Zarówno Pan Starosta Brzeski, jak i Wojewoda Małopolski zauważyli, że tutejszy Zespół personelu Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej cieszy się uznaniem wśród pacjentów i wyróżnia się na tle innych oddziałów w Małopolsce, co należy doceniać, podziękować personelowi oraz wspierać dalszy rozwój. Jak wymienia Pani Dyrektor Alicja Syty, w Oddziale Chirurgii rocznie leczy się blisko 1800 pacjentów, wśród których prawie 40% stanowią pacjenci spoza powiatu brzeskiego, a liczba pacjentów stale wzrasta. Wiąże się to z faktem, że brzeską chirurgię stanowi prężny zespół specjalistów, który dzięki sprawnemu zarządzaniu, przyciąga nowych lekarzy, chcących pracować i uczyć się właśnie tutaj. Planowana inwestycja, nie tylko wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu pacjentów, ale dzięki nowoczesnemu wyposażeniu, zwiększy możliwości diagnostyczno-lecznicze, w tym również dla pacjentów onkologicznych – dodaje Pani Dyrektor naszego szpitala.

Starosta Brzeski Pan Andrzej Potępa potwierdził, że rozwój SPZOZ w Brzesku leży na sercu władzom samorządowym i zawsze starają się wspomóc i dofinansować kolejne inwestycje w infrastrukturę szpitala oraz terenów przylegających, jak chociażby drogi dojazdowe, które aktualnie są przebudowane, aby ułatwić dojazd do szpitala.

Podpisanie umowy stało się również okazją do odwiedzin szpitala przez Panią Poseł Józefę Szczurek-Żelazko, bez której wstawiennictwa wiele projektów realizowanych w SPZOZ w Brzesku nie byłoby możliwych. Pani Poseł podkreśliła, że są to w ostatnim czasie kolejne już środki rządowe dla tutejszego szpitala na poprawę infrastruktury oraz zakup nowego sprzętu. Jest to dowód na zaangażowanie władz państwowych w podnoszenie jakości w ochronie zdrowia i odpowiadanie na potrzeby placówek medycznych.

Pani Dyrektor Alicja Syty podziękowała wszystkim przybyłym przedstawicielom władz: Wojewodzie Małopolskiemu Panu Łukaszowi Kmicie, Staroście Brzeskiemu Panu Andrzejowi Potępie, Wicestaroście Panu Maciejowi Podobińskiemu za dotychczasowe działania i wszystkie przekazane środki finansowe. Szczególne podziękowania popłynęły właśnie do Pani Poseł Józefy Szczurek -Żelazko, która niezmiennie wspiera Szpital i aktywnie przyczynia się do pozyskiwania środków na dofinansowanie prowadzonych przez Szpital inwestycji.

Jednocześnie Pani Dyrektor wyraziła nadzieję na dalszą współpracę zarówno z Panem Wojewodą Łukaszem Kmitą, jak i z Panem Starostą Andrzejem Potępą w realizacji kolejnych inwestycji planowanych w SPZOZ w Brzesku.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu