Studia pielęgniarskie w Brzesku

Print Friendly, PDF & Email

Trwa rekrutacja na studia pielęgniarstwa w PPWSZ w Nowym Targu, z możliwością odbywania zajęć w Brzesku.

 

Kierunek pielęgniarstwo – studia pierwszego stopnia licencjackie 3-letnie o profilu praktycznym

Kandydaci, którzy wybiorą studia w Brzesku, będą realizowali zajęcia dydaktyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku przy ul. Okulickiego 2, natomiast zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w placówkach leczniczych, głównie w SP ZOZ w Brzesku.

SP ZOZ w Brzesku jest Partnerem projektu: „Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych“

 

Studiując pielęgniarstwo I stopnia w PPWSZ, zyskujesz dodatkowe korzyści:

1) stypendium dla studentów kierunku pielęgniarstwo w kwocie 660 zł miesięcznie;

2) bezpłatne zajęcia dodatkowe i kursy;

3) odpłatne praktyki zawodowe (ok. 150 zł/tydzień);

4) zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania;

5) ponadprogramowe, płatne praktyki zawodowe;

6) gwarancję zatrudnienia w zawodzie pielęgniarkirównież w naszym Szpitalu.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą uczelni.

Wszystkie dodatkowe informacje o rekrutacji są dostępne na stronie uczelni: www.ppwsz.edu.pl

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu