Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w poz

Print Friendly, PDF & Email

PIC01586.JPGSP ZOZ w Brzesku od 1 marca br. będzie jedyną placówką na terenie powiatu brzeskiego w której pacjenci uzyskają pomoc lekarską i pielęgniarską od poniedziałku do piątku w godz. 18.00-8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy w godz. 8.00-8.00 dnia następnego. Dotyczy to nagłych zachorowań, ale nie zagrażających życiu.

W ramach realizacji w/wym. umowy świadczenia udzielane będą przez lekarza i pielęgniarkę:
1. Ambulatoryjnie – w budynku SP ZOZ w Brzesku przy ul. Kościuszki 68 – gabinety zlokalizowane na parterze w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia głównego – dla wszystkich ubezpieczonych zgłaszających się do Zespołu (nie ma rejonizacji),
2. Jako wizyty domowe – w medycznie uzasadnionych przypadkach – dla pacjentów mieszkających na terenie powiatu brzeskiego, którzy z powodu dysfunkcji narządów ruchu lub przewlekłej choroby nie mogą osobiście zgłosić się do przychodni.

Lekarskie wizyty domowe można zgłaszać telefonicznie pod nr 14 66 21 372 w w/wym. godzinach. 

 Pielęgniarskie wizyty domowe realizowane będą w w/wym. godzinach na podstawie:
1. skierowania złożonego bezpośrednio w Gabinecie Zabiegowym nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej tut. Zespołu (parter, gabinet nr 097) w godzinach jego pracy,
2. zgłoszenia telefonicznego przez pacjenta pod nr 14 66 21 372. W tym przypadku wypełniony druk skierowania winien znajdować się w domu pacjenta.

Podstawą wykonania zlecenia lekarskiego przez pielęgniarkę będzie wyłącznie prawidłowo i czytelnie wypełnione skierowanie (obowiązujący druk – Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 grudnia 2010r.) wraz z adnotacją ,,zabieg może być wykonany bez obecności lekarza“.
W przypadku nieczytelnego wypełnienia i nieprawidłowego druku usługa nie zostanie wykonana.
Zgłoszone wizyty pielęgniarskie realizowane będą w danym rejonie wg kolejności złożonych skierowań na dany dyżur.

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu