Światowy Dzień Pracowników Ochrony Zdrowia

Print Friendly, PDF & Email

Z okazji przypadającego 7 kwietnia 2022 roku

Światowego Dnia Zdrowia oraz Dnia Pracownika Służby Zdrowia,

składam całemu Personelowi wyrazy uznania i wdzięczności za pełną poświęcenia służbę na rzecz naszych Pacjentów.

Profesjonalizm, zaangażowanie oraz życzliwość dla drugiego człowieka to podstawa Waszej pracy, na którą składają się zarówno chwile trudu, jak i zadowolenia z udzielonej pomocy, co stanowi sens tej pracy.

Życzę Państwu wytrwałości, satysfakcji zawodowej oraz wszelkiej pomyślności i chwil radości w życiu osobistym.

 

Alicja Syty

Dyrektor SPZOZ w Brzesku

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu