Światowy Dzień Zdrowia i Pracownika Służby Zdrowia

Print Friendly, PDF & Email

W dniu dzisiejszym obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia i Pracownika Służby Zdrowia. Dzień ten zastał ustanowiony w 1948 roku przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Obchodzony jest zawsze 7 kwietnia. Dzień ten jest okazją by podziękować wszystkim Pracownikom służby zdrowia za ich ofiarną pracę.

W tym roku, w obliczu walki z epidemią, podziękowania te nabierają szczególnego charakteru.

Wszystkim Członkom Personelu i Pacjentom szpitala zakażonym SARS-COV-2 życzę szybkiego powrotu do zdrowia.

W tym trudnym czasie pragnę podziękować wszystkim Pracownikom Naszego Szpitala: lekarzom, ratownikom medycznym, pielęgniarkom, położnym, diagnostom, farmaceutom, rehabilitantom, opiekunom medycznym, salowymi oraz pozostałemu personelowi Szpitala za Wasze poświecenie, zaangażowanie i oddanie dla pełnionej służby na rzecz Naszych Pacjentów i mieszkańców Powiatu Brzeskiego.

Dyrektor SPZOZ w Brzesku

Adam Smołucha

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu