Święto pielęgniarek

Print Friendly, PDF & Email

Dnia 11.05.201r. odbyło się uroczyste spotkanie zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. W spotkaniu udział wzięli:
Posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Pan Edward Czesak i Pan Jan Musiał, Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys, Starosta Powiatu Brzeskiego Ryszard Ożóg, Przewodniczący Rady Powiatu – Sławomir Pater, Radni Powiatu Brzeskiego, Burmistrz Miasta Brzeska Grzegorz Wawryka, członkowie Rady Społecznej SP ZOZ w Brzesku, ordynatorzy oddziałów, przedstawiciele Związków Zawodowych oraz przedstawiciele samorządów zawodowych lekarzy i pielęgniarek, Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie p. Ewa Wrona

W spotkaniu uczestniczyła duża grupa pielęgniarek i położnych zatrudnionych w SP ZOZ oraz nasze emerytowane koleżanki.
Podczas uroczystości uhonorowano wyróżnieniami  41 pielęgniarek i położnych. Nagrody książkowe ufundował Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka. Wśród wyróżnionych była laureatka konkursu na najlepszą pielęgniarkę roku 2009 p. Dorota Cisak, która zajęła 1 miejsce w Małopolsce. Obecni na spotkaniu Posłowie oraz Starosta Powiatu przygotowali nagrodę – niespodziankę dla wszystkich wyróżnionych pielęgniarek i położnych, a było to zaproszenie do udziału w wycieczce do Sejmu RP, której Posłowie są fundatorami. Honorowy patronat nad uroczystością sprawowało Koła  Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Brzesku.

Wszystkim Pielęgniarkom i Położnym pracującym w SP ZOZ w Brzesku z okazji ich święta jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia pomyślności oraz wielu sukcesów zawodowych.


ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu