Szczepienia dla pracowników medycznych przeciw COVID-19 w Szpitalu w Brzesku

Print Friendly, PDF & Email

Szpital Powiatowy w Brzesku jest jednym z tzw. „szpitali węzłowych”, czyli tych placówek, w których możliwe będzie zaszczepienie się przeciwko COVID-19. W całej Polsce jest 509 takich miejsc, w Małopolsce 30.

W pierwszej kolejności (w tzw. okresie „0”) przewidziano szczepienie medyków i pracowników administracyjno-technicznych placówek medycznych, w tym aptek. Rozpocznie się ono przed akcją szczepienia populacyjnego.

Aby skorzystać z tego szczepienia w SPZOZ w Brzesku, proszę o przesłanie drogą mailową na adres szczepieniacovid@spzoz-brzesko.pl wypełnionej tabeli dostępnej poniżej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych do dnia 20.12.2020 r. (dotyczy tylko pracowników placówek medycznych)

Kopia Formularz_szczepienia-1 (zip, 129KB)
Zgoda_na_przetwarzanie_danych (docx, 12KB)

WAŻNE: Część szpitali zadeklarowało zaszczepienie tylko swojego personelu. Te szpitale nie są ujęte, jako szpitale węzłowe.

Szczepienia mają rozpocząć się w styczniu przyszłego roku.

W kolejnym etapie, tzw. „pierwszym” ze szczepień skorzystają: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie oraz nauczyciele.

Aby się zaszczepić konieczna będzie rejestracja – on-line: przez infolinię lub u lekarza POZ, na specjalnej stronie www lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta. Kolejnym krokiem ma być zgłoszenie do punktu szczepień – kwalifikacja przez lekarza lub pielęgniarkę. Szczepienie zostanie powtórzone po upływie 21 dni – bez konieczności ponownej rejestracji.

Szczegółowe informacje na temat szczepień realizowanych w Szpitalu w Brzesku będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej szpitala.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu