Szkolenia – Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Print Friendly, PDF & Email

Dyrektor SP ZOZ Adam Smołucha podpisał umowę z Krajowym Funduszem Szkoleniowym.  Dzięki temu SP ZOZ w Brzesku otrzymał środki na szkolenia dla pracowników w wysokości 161 710,27 zł.  Całość projektu wynosi 202 137.85 zł.

Pozyskane fundusze pozwolą na realizację szkoleń dla lekarzy, pielęgniarek i wszystkich pracowników, którzy będą chcieli podnosić kwalifikacje zawodowe.

Jest to już II taki projekt realizowany przez naszą placówkę. Wartość szkoleń refundowanych w ramach poprzedniego projektu wynosiła ok. 270 tysięcy, co umożliwiło podniesienie kwalifikacji 139 pracownikom.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu