Szpital chce kontynuować profilaktykę raka jelita grubego.

Print Friendly, PDF & Email

Ogromne zainteresowanie projektem profilaktyki raka jelita grubego sprawiło, że szpital w Brzesku zdecydował się wystąpić o dofinansowanie kolejnej puli badań kolonoskopowych. Właśnie przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie 800 badań w ciągu najbliższych dwóch lat. Jeśli zostanie on pozytywnie rozpatrzony, badania będą wykonywane także w przyszłym roku.

Ponad 800 osób skorzystało z badań jelita grubego realizowanych w ramach projektu profilaktycznego. Jest on realizowany od maja ubiegłego roku w brzeskim szpitalu.

– Zainteresowanie nim jest tak duże, że występowaliśmy o zwiększenie przyjętej puli badań. Projekt został też rozszerzony o pacjentów z powiatu bocheńskiego – mówi Elżbieta Leśniak, sekretarka projektu.
Projekt kończy się w grudniu. Zapotrzebowanie nie zostało wyczerpane, stad pomysł na dalsze badania.

– Cieszę się, że podczas realizacji projektu udało się nam nie tylko przebadać pacjentów, ale także zmienić ich świadomość. Przyczyniły się do tego prelekcje i szeroka akcja promocyjna realizowana na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego – mówi dr Małgorzata Urbaniak-Ostrykiewicz, naczelna pielęgniarka Szpitala Powiatowego w Brzesku.

Gabinet kolonoskopii

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu