Szpital jest dobrze zarządzany – audyt potwierdził ważność najważniejszych certyfikatów

Print Friendly, PDF & Email

Szpital jest dobrze zarządzany – audyt potwierdził ważność  najważniejszych certyfikatów:  ISO 9001:2015,ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2013

Zakończył się audyt przeprowadzony w Szpitalu Powiatowym w Brzesku przez  Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS SA. Jego pokłosiem jest utrzymanie ważności certyfikacji potwierdzającej zgodność systemu zarządzania z wymaganiami norm ISO 9001:2015,ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2013.

Z raportu przygotowanego po zakończeniu audytu wynika, że system zarządzania szpitalem jest utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymaganiami norm odniesienia. Kierownictwo placówki  wykazuje się wysokim zaangażowaniem w doskonalenie systemu.

Autorzy raportu podkreślili dużą dbałość o utrzymanie infrastruktury szpitala w jak najlepszym stanie technicznym, przy wykorzystaniu funduszy unijnych.

Audytorzy zwrócili uwagę również  na wysokie kompetencje średniego personelu  medycznego oraz lekarzy świadczących usługi medyczne, a także zapewnienie im możliwości podnoszenia kwalifikacji.

Podkreślono także fakt, iż szpital jest wyposażony  w nowoczesny sprzęt i urządzenia medyczne. W szczególności dotyczy to pracowni diagnostycznych, a to – co podkreślono -wyróżnia tę placówkę na tle innych szpitali.

W raporcie  zauważono, iż w szpitalu funkcjonuje nowoczesna serwerownia, pracownicy Sekcji Informatycznej systematycznie podnoszą kwalifikacje w zakresie aktualnych rozwiązań zabezpieczeń. Szpital bierze też udział w informatycznych projektach pilotażowych.

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu