Szpital w Brzesku wśród liderów zarządzania w służbie zdrowia

Print Friendly, PDF & Email

Szpital Powiatowy w Brzesku zdobył VII miejsce w prestiżowym rankingu „Liderzy zarządzania” przygotowanym przez BFF Banking Group oraz dziennik „Rzeczpospolita”, przy patronacie honorowy Rzecznika Praw Pacjentów.

Ranking docenia jednostki publiczne, które wykazują się wysoką jakością opieki medycznej idącą w parze z efektywnością ekonomiczną.

W tej edycji zestawienia „Liderzy Zarządzania” oceniano 317 szpitali w trzech kategoriach, w zależności od wielkości posiadanego kontraktu z NFZ. Ocenie zostały poddane wskaźniki takie jak: rentowność sprzedaży, dynamika kontaktu z NFZ, płynność szybka, dynamika aktywów, a także jakość opieki nad pacjentem. Brzeski szpital był oceniany w kategorii szpitali z kontraktem z NFZ między 70 mln – 149 mln zł.

Jest to wyróżnienie i sukces całego Zespołu szpitala. Do zdobycia wysokiej lokaty przyczyniła się ciężka praca wszystkich Pracowników, którym w tym miejscu składam serdeczne podziękowania – podkreśla dyrektor SPZOZ w Brzesku, Pani Alicja Syty.

Warto zaznaczyć, że jest to już kolejne wyróżnienie dla naszego Szpitala w tym zestawieniu – w ubiegłych latach SPZOZ w Brzesku zdobywał już miejsce dziesiąte, czwarte i ósme w swojej kategorii.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu