Szpital został zakwalifikowany do Podstawowego Systemu Zabezpieczenia tzw.: Sieci Szpitali.

Print Friendly, PDF & Email

Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił w dniu 27 czerwca 2017 roku, wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku została zakwalifikowany do szpitali I stopnia. Wykaz obowiązuje od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Jakie korzyści dla pacjenta w związku z przynależnością szpitala do sieci szpitali ?

W sieci znalazły się szpitale o znaczeniu strategicznym dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. W obecnym układzie pracować będą od 1 października przez najbliższe cztery lata. Placówki zakwalifikowane do systemu mają gwarancję, że fundusz zawrze z nimi umowę, bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym.
Sieć szpitali to gwarancja udzielania świadczeń na odpowiednim poziomie, gwarancja ciągłości i bezpieczeństwa oraz stabilność finansowania. Te placówki, które znalazły się poza siecią, mogą brać udział w konkursach ofert na świadczenia na dotychczasowych zasadach.

Link do wykazu sieci placówek ze strony NFZ
http://www.nfz-krakow.pl/dla-swiadczeniodawcow/komunikaty/wykaz-szpitali-zakwalifikowanych-do-psz-malopolska,2374.html

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu