Trzecia wizyta akredytacyjna w brzeskim szpitalu

Print Friendly, PDF & Email

Obraz9.jpgW dniach 03 – 05 lutego 2016 roku odbyła się kolejna już – trzecia wizytacja naszego szpitala przeprowadzana przez przedstawicieli Centrum Monitorowania Jakości – Instytucji podległej Ministrowi Zdrowia. Ocenie podlegało wdrożenie i stosowanie standardów akredytacyjnych w 15 obszarach.


1. Ciągłość Opieki
2. Prawa Pacjenta
3. Ocena Stanu Pacjenta
4. Opieka nad Pacjentem
5. Kontrola Zakażeń
6. Zabiegi i Znieczulenia
7. Farmakoterapia
8. Laboratorium
9. Diagnostyka Obrazowa
10. Odżywianie
11. Poprawa Jakości i Bezpieczeństwo Pacjenta
12. Zarządzanie Ogólne
13. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
14. Zarządzanie Informacją
15. Zarządzanie Środowiskiem Opieki

Wizyta przebiegała sprawnie zgodnie z planem. Obecnie oczekujemy na wynik ostateczny tj. na raport z wizyty akredytacyjnej, z nadzieją, że nadal pozostaniemy w gronie elitarnych tj. 235 szpitali akredytowanych przez Ministra Zdrowia.
Certyfikat Akredytacyjny przyznawany przez Ministra Zdrowia potwierdza, że dana jednostka jest placówką bezpieczną dla pacjenta, ambitną, nakierowaną na twórcze kształtowanie lokalnych rozwiązań, lecz także zorientowaną na dokonywanie pomiarów i wszelkich analiz własnej działalności. Podnoszenie jakości świadczonych usług przez nasz szpital jest naszym celem nadrzędnym.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu