Trzy duże inwestycje oddano w brzeskim szpitalu

Print Friendly, PDF & Email

Dziś w brzeskim szpitalu otwarto nową Centralną Sterylizatornię, Dzienny Dom Opieki Medycznej oraz odremontowany Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. W uroczystości wzięła udział Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego, Józef Gawron, radny sejmiku Małopolskiego, a także Andrzej Potępa, starosta powiatu brzeskiego. Nie brakło także Jarosława Foremnego Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, samorządowców i radnych z powiatu brzeskiego, kierowników powiatowych jednostek, przedstawicieli służb mundurowych i personelu szpitala.

– Nie byłoby tych inwestycji, gdyby nie środki finansowe, które pozyskujemy z różnych źródeł, ale też, gdyby nie wsparcie wielu osób, za które bardzo dziękuję. Myślę tu o pani minister Józefie Szczurek-Żelazko, byłym wicewojewodzie, a obecnie radnym Województwa Małopolskiego Józefie Gawronie, Marcie Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego, która jest kontynuatorką działań poprzedników, a także staroście Andrzeju Potępie, który wspierał nas w tracie przygotowywania wniosków – mówił podczas uroczystego spotkania Adam Smołucha, dyrektor Szpitala Powiatowego w Brzesku.

Józefa Szczurek-Żelazko w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę, że sama pracując w Warszawie, brzeski szpitala stawia innym, jako wzór do naśladowania.
– Bardzo się cieszę, że ten szpital tak pięknie się rozwija, wykorzystując fundusze zewnętrzne. Dziękuję za to dyrekcji i personelowi tej placówki – mówiła wiceminister zdrowia.

Wsparcie dla dalszych działań szpitala deklarowała podczas spotkania Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego.
– Dziękuję za zaproszenie na otwarcie tych trzech inwestycji. Jest to dla mnie tym ważne, że mieszkam w Brzesku, urodziłam się w tym szpitalu i korzystam z usług tego szpitala – mówiła przedstawicielka Zarządu Województwa Małopolskiego.
Starosta Andrzej Potępa zwrócił uwagę, że to kolejne duże wydarzenie w tej placówce. I, że niebawem razem z dyrektorem będzie zapraszał na kolejne otwarcie, tym razem bloku operacyjnego, który jest jeszcze remontowany.

Podczas spotkania został zaprezentowany film prezentujący realizowane w szpitalu inwestycje i programy profilaktyczne.

Brzeski szpital systematycznie od wielu lat inwestuje. Remonty są możliwe dzięki wsparciu, jakie placówka otrzymuje z zewnątrz. W przypadku Centralnej Sterylizatorni, której otwarcie pochłonęło 2,8 mln złotych, blisko 2 mln zł na remont pomieszczeń i ich wyposażenie szpital otrzymał z budżetu państwa, pozostała część to środki własne.
Uruchomienie Dziennego Domu Opieki Medycznej, który powstał dla pacjentów po poważnej chorobie i hospitalizacji, sfinansowane zostały z funduszy europejskich. Podobnie zresztą jak funkcjonowanie tej placówki do czerwca 2021 roku. Na realizację tego zadania szpital dostał ponad 3 mln zł.
Wsparcie otrzymał też remont Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, który urządzono w nowych odremontowanych wnętrzach. Remont kosztował blisko 1,8 mln zł. Milion złotych to dotacja unijna, pozostałe fundusze to środki własne szpitala.

W brzeskim szpitalu funkcjonuje 10 oddziałów, na których co roku hospitalizowane jest 12 tys. pacjentów, w oddziale ratunkowym pomoc uzyskuje 17 tys. osób, a w przychodniach ambulatoryjnych realizowane jest ponad 200 tys. wizyt. Szpital cały czas modernizując swoją bazę, stara się utrzymać wysoką jakość świadczeń medycznych.

Galeria zdjęć:

Film prezentujący realizowane w szpitalu inwestycje i programy profilaktyczne:

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu