Uroczyste otwarcie inwestycji oraz wręczenie odznaczeń państwowych w Szpitalu

Print Friendly, PDF & Email

W naszym szpitalu zakończyły się prace modernizacyjne pomieszczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w tym Poradni Dziecięcej oraz gabinetów niektórych Poradni Specjalistycznych zlokalizowanych w obrębie pierwszego piętra.

Z tej okazji w dniu dzisiejszym miało miejsce uroczyste oddanie zrealizowanej inwestycji z udziałem zaproszonych gości.

Wszystkie przeprowadzone działania służą zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentom oraz podniesieniu jakości udzielanych świadczeń i możliwości diagnostyczno – leczniczych oferowanych naszym pacjentom.

W ramach inwestycji wykonano gruntowną modernizacje gabinetów lekarskich, pomieszczeń POZ i Poradni Specjalistycznych, wymienione zostały instalacje, armatura, zmieniono okładziny, wymieniono wyposażenie gabinetów, zakupiono nowoczesny aparat USG oraz niezbędny sprzęt. Modernizacji poddane zostały również korytarze, poczekalnie oraz drzwi do pomieszczeń. Zainstalowano system kolejkowy wraz z wyświetlaczami przy gabinetach lekarskich oraz elektrozamki do pomieszczeń. Zamontowano również udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym pętle indukcyjne, plan tyflograficzny, linie naprowadzające, punkty wzmożonej uwagi, tabliczki z napisami brajlem, które mają pomóc osobom niepełnosprawnym w samodzielnym poruszaniu się po przychodni.

Łączny koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł blisko 1 800 000 zł. Na tę kwotę składa się wkład własny szpitala w wysokości ponad 1 200 000 zł oraz dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach projektu Dostępność Plus dla POZ w wysokości 553 931,59 zł przekazanej z Ministerstwa Zdrowia.

Realizację zadania wsparli również sponsorzy: Grupa Azoty S.A. z Tarnowa oraz firma GRANIT Sp. z. o.o. z Brzeska, którym serdecznie dziękujemy za przekazane środki na wyposażenie gabinetów.

W prezentacji nowych inwestycji udział wzięli m.in.: Pan Ryszard Pagacz – Wicewojewoda Małopolski, Pani Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Pan Andrzej Potępa – Starosta Brzeski, Pan Maciej Podobiński – Wicestarosta Brzeski, Pan Kazimierz Brzyk – Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego, Pani Justyna Wójtowicz-Woda – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Brzeskiego i Członek Zarządu Grupy Azoty PKCH oraz członkowie Rady Powiatu, Burmistrzowie i Wójtowie gmin Powiatu Brzeskiego, którym serdecznie dziękujemy za Ich obecność, wsparcie i pomoc w rozwoju naszego Szpitala.

Zarówno Pani Dyrektor Alicja Syty, jak i Pan Starosta Brzeski wyrazili podziękowania dla wszystkich przybyłych Gości za zaangażowanie i działania na rzecz Szpitala. Szczególne słowa uznania skierowane zostały do Pani Poseł Józefy Szczurek-Żelazko, która niezmiennie pełni rolę Ambasadora SPZOZ w Brzesku wspierając rozwój naszej placówki.  Niestety ze względu na swoje obowiązki, Pani Poseł nie mogła osobiście uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu.

Ważnym punktem dzisiejszej uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych – Złotego Krzyża Zasługi.

Jest to najwyższe odznaczenie, nadawane osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Złoty Krzyż Zasługi za działania podejmowane w związku z pandemią Covid-19 otrzymali:

Pani Danuta Pabian – Specjalista ds. Epidemiologii SPZOZ w Brzesku,

Pani Danuta Martyna-Łuciów – Kierownik Laboratorium Mikrobiologii i Immunodniagnostyki Chorób Zakaźnych,

Pani Elżbieta Adamska – Pielęgniarka oddziałowa oddziału covidowego w okresie jego funkcjonowania w czasie pandemii,

Pan Paweł Dobosz – Lekarz Kierujący OAiIT w czasie pandemii,

Pan Marek Traczyński – Lekarz oddziału covidowego w czasie pandemii.

Odznaczenia wręczyli Wicewojewoda Małopolski Pan Ryszard Pagacz oraz Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Pani Marta Malec-Lech, którzy jednocześnie podziękowali wszystkim pracownikom szpitala za ich zaangażowanie i pracę w trudnym czasie pandemii.

Serdecznie gratulujemy odznaczonym i dziękujemy przybyłym gościom za udział w dzisiejszej uroczystości.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu