Uroczyste otwarcie nowych inwestycji w szpitalu

Print Friendly, PDF & Email

W dniu wczorajszym w naszym szpitalu miało miejsce uroczyste oddanie do użytku nowych inwestycji, wykonanych w ostatnim czasie:

 

1. Obszar izolacyjno – zakaźny przy SOR.

 

Przebudowane pomieszczenia obszaru zakaźnego posiadają oddzielne, niezależne wejście z zewnątrz. Obszar ma służyć do hospitalizacji pacjentów z podejrzeniem choroby zakaźnej i obejmuje dwie sale izolacyjno- obserwacyjne praz dodatkowe pomieszczenia, wyposażone w system śluz odgradzających, niezależną wentylację mechaniczną spełniającą wymagane normy filtracji powietrza czy zautomatyzowany system oświetlenia (bezdotykowy). Utworzenie takiej strefy izolacji zwiększa bezpieczeństwo epidemiologiczne dla innych pacjentów naszego szpitala.

 

Wartości  projektu wynosi 1,3 mln zł.  Starostwo Powiatowe w Brzesku przekazało 1 mln zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycję. Pozostałe koszty pokrył SPZOZ w Brzesku.

sala pacjenta w obszarze izolacyjno-zakaźnym

obszar izolacyjno-zakaźny

 

 

2. Pracownia Tomografii Komputerowej i nowy tomograf.

 

Zakupiony został nowoczesny tomograf komputerowy  –  wysokiej klasy sprzęt medyczny, który pozwala na lepszej jakości badania oraz dużo dokładniejszy obraz. Jest to urządzenie 80-cio rzędowe – wcześniejszy tomograf używany w szpitalu był aparatem 16-to rzędowym. Dzięki rozwiązaniom opartym na sztucznej inteligencji (IA) można uzyskać najlepszej jakości obraz przy użyciu minimalnej dawki promieniowania, dostosowanej do pacjenta. Ponadto TK posiada wysokiej klasy oprogramowanie, m.in., do badań kardiologicznych, wirtualnej: kolonografii, bronchoskopii, endoskopii naczyń czy angiografii TK. Pacjenci, wykonujący badanie TK  w brzeskim szpitalu już korzystają z nowego aparatu.

 

Wartość tej inwestycji to 3,2 mln zł. Część środków na realizację projektu pochodziła w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Medycznego 2”  w wysokości prawie 1,6 mln zł oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 mln zł. Wkład własny szpitala to 600 tys. zł.

 

Dodatkowo szpital wykonał prace adaptacyjne pomieszczeń nowej pracowni TK warte 420 tys. zł. SPZOZ z własnych środków pokrył 50 % tej kwoty. Pozostałe środki pochodziły również z „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Medycznego 2” .

tomograf komputerowy

tomograf komputerowy

 

3. Dodatkowy zbiornik tlenu wraz z rozbudową instalacji gazów medycznych.

 

Kolejną oddawaną inwestycją jest rozbudowana sieć gazów medycznych oraz dodatkowy zbiornik tlenowy, stanowiący dodatkowe zabezpieczeni dla szpitala w tlen.

Najważniejszymi elementami projektu są:

  • Zbiornik tlenu o pojemność 9 m3 tlenu (stary zbiornik 6 m3), który wydłużył zabezpieczenia w tlen dla szpitala bez dostaw z zewnątrz do 15-17 dni. Ukończenie instalacji przed III falą pandemii pozwoliło bezpiecznie hospitalizować pacjentów z covid-19,
  • 30 nowych punktów przyłączenia tlenu: w ciepłej sieni (SOR z ZRM), Oddziale Chirurgii, Oddziale Urologii
  • Instalacje tlenowo-powietrzno-próżniowe: skrzynki SZIAN, tablica redukcyjna, dwie baterie butlowe wraz z łącznikami butlowymi

 

Tutaj również szpital otrzymał dofinansowanie ze środków zewnętrznych: „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Medyczny 2” w wysokości 128 tys. zł, oraz w ramach umowy „dotacja na rozbudowę istniejącej instalacji tlenowej w celu prawidłowej realizacji zadań związanych z zapobieganie, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej Covid-19 realizowanej z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w wysokości prawie 113 tys. zł.

 

 

zbiornik tlenu

zbiornik tlenu

 

 

4. Nowy agregat prądotwórczy.

 

Ostatnim oddanym sprzętem jest w pełni zautomatyzowany agregat prądotwórczy o mocy 300kW. Ma on zapewnić podtrzymanie działalności szpitala przy awarii zasilania z sieci do 6 godzin. W ostatnim czasie miała miejsce awaria zasilania w Brzesku (w dniu 23.06.2021), która spowodowała godzinny brak zasilania z sieci energetycznej. Wszystkie systemy zasilania zainstalowane w szpitalu zadziałały prawidłowo, stanowiąc poprawne zabezpieczenie dla ciągłości działania szpitala oraz dla bezpieczeństwa pacjentów.

Wartość nowego agregatu wynosiła 182 tys zł i została w całości pokryta z środków Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Medyczny 2.

agregat pradotwórczy

agregat pradotwórczy

 

Łączna kwota przeznaczona na powyższe inwestycje wynosiła prawie 5,5 mln.

Wszystkie zrealizowane projekty służą zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentom oraz podniesieniu jakość udzielanych świadczeń i możliwości diagnostyczno -leczniczych oferowanych naszym pacjentom.

 

W prezentacji nowych inwestycji udział wzięli m.in.: Pani Poseł Józefa Szczurek – Żelazko, Pani Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Pan Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pan Ryszard Pagacz – Wicewojewoda Małopolski, Pan Andrzej Potępa – Starosta Brzeski oraz Pan Kazimierz Brzyk – Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego, którym serdecznie dziękujemy za Ich obecność, wsparcie i pomoc w rozwoju naszego szpital.

Wszystkie wymienione inwestycje zostały współfinansowane ze środków zewnętrznych, przy wsparciu Powiatu Brzeskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z budżetu państwa.

 

Dziękujemy również wykonawcom oddanych inwestycji:

  • TMS SP. Z O.O (tomograf komputerowy)
  • JAWOR SP. Z O.O.,(generalny wykonawca obszaru izolacyjno-zakaźnego)
  • EPS SYSTEM (agregat prądotwórczy)
  • STYL-PROJEKT” MAREK MICHALIK (instalacje tlenowe)
  • INSTAL MONT GAZY MEDYCZNE, MYTYCH I MISIUDA SP. J. (rozbudowa instalacji gazów medycznych)
  • ZURBIS Tadeusz Wolsza  (prace związane z posadowieniem zbiornika tlenu)

za dobrą współpracę i sprawną realizację podjętych zobowiązań!

galeria zdjęć:

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu