Uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 12 marca 2010 roku o godzinie 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Brzesku odbędzie się uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Certyfikat został nadany Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Brzesku przez Ministra Zdrowia w dniu 30.12.2010 r. na wniosek Rady Akredytacyjnej.Uzyskanie Certyfikatu Akredytacyjnego było możliwe poprzez sukcesywne wdrażanie wymogów określonych standardami. Wprowadzanie modyfikacji i zmian w sposobie dostarczania opieki jak również zmiana świadomości profesjonalnej kadry medycznej i zarządzającej, poprawa warunków technicznych szpitala są gwarantem naszej jakości.

W dniu 7 – 9 października 2009 roku w SP ZOZ w Brzesku została przeprowadzona wizyta akredytacyjna w ramach projektu “Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej”. Wizyta była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Procedura oceniająca miała na celu potwierdzenie spełnienia przez szpital standardów akredytacyjnych w zakresie funkcjonowania oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dn. 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.
Wszystkie wymagania ujęte zostały w “Zestawie Standardów Akredytacyjnych” obejmujących 15 działów:
1.Ciągłość Opieki (CO)
2.Prawa Pacjenta (PP)
3.Ocena Stanu Pacjenta (OS)
4.Opieka nad Pacjentem (OP)
5.Kontrola Zakażeń (KZ)
6.Zabiegi i Znieczulenia (ZA)
7.Farmakoterapia (FA)
8.Laboratorium (LA)
9.Diagnostyka Obrazowa (DO)
10.Odżywianie (OD)
11.Poprawa Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta (PJ)
12.Zarządzanie Ogólne (ZO)
13.Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZ)
14.Zarządzanie Informacją (ZI)
15.Zarządzanie Środowiskiem Opieki (ŚO)
Realizacja tych wymogów wymagała ogromnego zaangażowania kadry medycznej we wszelkie działania na rzecz poprawy jakości.

Do uzyskania Certyfikatu Akredytacyjnego niezbędne jest otrzymanie co najmniej 75% możliwej do uzyskania liczby punktów.
Jak wynika z Raportu z wizyty akredytacyjnej przesłanego przez Ośrodek Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, łączna ocena szpitala (poziom spełnienia wszystkich standardów) wynosi 91%. Poziom ten stanowi podstawę przyznania szpitalowi statusu szpitala akredytowanego na okres trzech lat.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu