Badania prenatalne i wczesna interwencja
Print Friendly, PDF & Email

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w programie badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji.

Program jest realizowany w ramach projektu pn „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 01.09.2021

O projekcie:

Przedmiotem  projektu jest zapewnienie nieinwazyjnych bezpłatnych badań prenatalnych 600 kobietom, zamieszkujących powiat brzeski i bocheński, które nie kwalifikują się do bezpłatnych badań prenatalnych oraz utworzenie wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym prowadzących działania w formie wyjazdowej dla 30 dzieci (0-3 lat) i wyjazdowo-stacjonarnej dla 60 dzieci (4-7 lat) z ww. powiatów.

W ramach powyższej inicjatywy będą prowadzone następujące działania:

  1. Przeprowadzenie badań prenatalnych z konsultacją medyczną
  2. Powołanie Zespołu Wczesnej Interwencji i zapewnienie opieki psychologicznej rodzicom dzieci niepełnosprawnych
  3. Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Cel główny projektu:

Realizacja działań w projektu przyczyni się do realizacji celu głównego, jakim jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości wielospecjalistycznej opieki zdrowotnej dla rodzin z dzieckiem z zaburzonym rozwojem, a także zmniejszy nierówności w dostępie do usług medycznych dla kobiet w ciąży poprzez dostęp do badań prenatalnych.

Informacje na temat realizacji projektu dostępne są:
pod numerem tel: 507 219 651,
pod adresem: n.zapart@spzoz-brzesko.pl
oraz w siedzibie SP ZOZ w Brzesku, III piętro, pokój 369 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-14:35.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu