Print Friendly, PDF & Email

LABORATORIUM WPISANE NA LISTĘ LABORATORIÓW COVID

 

Kierownik Laboratorium Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych:

mgr inż. Danuta Martyna-Łuciówspecjalista mikrobiologii medycznej

 

Personel:

mgr analityki med. Beata Sacha – st. asystent, diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
mgr analityki med. Karolina Świerczek – mł. asystent, diagnosta laboratoryjny
mgr inż. Małgorzata Nowak-Wołkowska – mł. asystent, diagnosta laboratoryjny
Grażyna Jurek – st. technik analityki medycznej
Teresa Sikora – st. technik analityki medycznej
Agata Legutko – sekretarka medyczna
Urszula Krupa – sekretarka medyczna

 

Lokalizacja

 • Laboratorium Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych  – I piętro
 • Pokój Przyjęć Materiałów do badań mikrobiologicznych –  I piętro  od  strony  Oddziału Dziecięcego.

Numery telefonów do kontaktu:

Kierownik Laboratorium – (14) 66 21 225
Punkt Przyjęć Materiałów –
(14) 66 21 227
Laboratorium– (14) 66 21 330, faks – (14) 66 21 332

Laboratorium czynne:

 • poniedziałek – piątek: 7:00 – 20:00
  przyjmowanie materiałów dla pacjentów ambulatoryjnych: 07:15 – 18:00
  przyjmowanie materiałów dla oddziałów szpitalnych: 07:15 – 19:30
 • sobota:  07:00 – 20:00
  przyjmowanie materiałów dla pacjentów ambulatoryjnych: 07:15 – 13:00
  przyjmowanie materiałów dla oddziałów szpitalnych: 07:15 – 19:30
 • niedziela i święta: 07:00 – 20:00 (tylko dla oddziałów szpitalnych)
  przyjmowanie materiałów dla oddziałów szpitalnych: 07:15 – 19:30

Istnieje możliwość pobrania materiału do badań mikrobiologicznych w gabinecie zabiegowym (pok. nr 185, I p.)
w godzinach 700 – 1730 od poniedziałku do piątku (wymazu z gardła, nosa, zmian skórnych)

Szczegółowych informacji na temat sposobu pobierania i transportu materiału do badań mikrobiologicznych można uzyskać pod numerami telefonów:  (14) 66 21 227; (14) 66 21 330

 UWAGA:

W przypadku, kiedy materiał do badań mikrobiologicznych zostanie:
Ÿ  – pobrany na podłoże o przekroczonym terminie ważności,
Ÿ  – źle / nieczytelnie opisany lub bez opisu,
Ÿ  – do zabrudzonych pojemników,
Ÿ  – z nieprawidłowo wypełnionym skierowaniem,
Ÿ  – pobrany i/lub transportowany niezgodnie z procedurą pobierania i transportu, laboratorium może odmówić przyjęcia materiału, do czasu usunięcia nieprawidłowości.

Laboratorium wykonuje badania mikrobiologiczne dla:

Ÿ – oddziałów szpitalnych,
Ÿ  – pacjentów posiadających skierowanie lekarskie,
Ÿ  – pacjentów prywatnych, nie posiadających skierowania – według cennika badań,
Ÿ  – ośrodków, z którymi szpital podpisał umowę na świadczenia medyczne.

 • Dla celów statystycznych  i rozliczeniowych w Laboratorium wprowadzono  jednolity system kodowania badań laboratoryjnych oparty o polską wersję Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (ICD-9).
 • Infrastruktura komputerowa laboratorium funkcjonuje w postaci dwóch systemów informatycznych: Amsa  oraz Info Medica. Komputerowa rejestracja zlecanych badań i wyników umożliwia powstanie bazy danych dla celów statystycznych i archiwizacji.
 • Raporty z badań mikrobiologicznych zawierają niezbędne informacje dot. prawidłowej  interpretacji wyniku badania  a  miesięczne sprawozdawanie  z wykonanych procedur  – zestawienie statystyczne  dla  systemu wewnętrznego budżetowania, stosowanego w szpitalu.
 • Formularze zleceń oraz wyniki badań są archiwizowane celem zapewnienia pełnej odtwarzalności.
 • Metodyka i interpretacja wyników oznaczania  lekowrażliwości drobnoustrojów  prowadzona jest zgodnie z zaleceniami Europejskiego Komitetu ds. Oznaczenia Lekowrażliwości EUCAST , zaleceniami Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii  oraz Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów(KORLD).
 • W diagnostyce mikrobiologicznej laboratorium wykorzystuje metody klasyczne, takie jak hodowla drobnoustrojów z izolacją, identyfikacją i oceną lekowrażliwości oraz metody niehodowlane np. diagnostykę serologiczną, metody biologii molekularnej.
 • Analizatory stosowane w laboratorium:
  VITEK 2 compact (firmy bio Merieux ) – do analiz  identyfikacyjnych i lekowrażliwości drobnoustrojów
  BacT/ALERT 3D (firmy bio Merieux) – do wykrywania drobnoustrojów we krwi i w płynach ustrojowych
  Film Array firmy bio Merieux, GeneXpert Dx firmy CEPHEID,  QIASymphony ,    QI Astat-Dx i Rotor-Gene Q firmy QIAGEN – do diagnostyki genetycznej
  Vir Clia firmy Vircell- do diagnostyki serologicznej
 • Na podstawie analizy mikrobiologicznej materiału klinicznego oraz wiedzy i doświadczenia zawodowego mikrobiologa formułowany jest wynik badania mikrobiologicznego, który potwierdza lub wyklucza obecność drobnoustroju chorobotwórczego (czynnika etiologicznego zakażenia). Wyniki badań drukowane są w systemie Info Medica i autoryzowane przez diagnostów laboratoryjnych.
 • Określenie wrażliwości na odpowiednio dobrane antybiotyki oraz komentarz mikrobiologa dotyczący interpretacji cech oporności wyhodowanego drobnoustroju mają istotne znaczenie zarówno dla lekarza jak i pacjenta.

Wiarygodność badań

Od 1994 roku Laboratorium Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych uczestniczy w ogólnopolskich, zewnętrznych sprawdzianach jakości POLMICRO, organizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej. Od 2021 roku uczestniczy w Międzynarodowym Programie Zewnętrznej Kontroli Jakości (EQA) SARS-CoV-2. Troska o jakość badań oraz kontrola jakości należą do priorytetów laboratorium. Każdego roku laboratorium uzyskuje bardzo dobre wyniki w w/w sprawdzianach kontroli jakości, czego potwierdzeniem są otrzymywane certyfikaty.

Certyfikat POLMICRO 2020 (pdf, 471 KB)

Certyfikat POLMICRO 2021 (pdf, 471 KB)

Certyfikat POLMICRO 2022 (pdf.471 KB)

CERTYFIKAT EQA (pdf, 1085 KB)

Osiągnięciem laboratorium jest  wykrycie w posiewie krwi  pacjenta, u którego rozwinęła się sepsa,  szczepu Capnocytophaga canimorsus –  wolno-rosnącej Gram-ujemnej pałeczki, często obecnej w ślinie psów. Czynnikami ryzyka tego zakażenia jest nadużywanie alkoholu, nikotynizm, splenenektomia i inne postacie immunosupresji. W każdym przypadku rany pogryzieniowej należy brać pod uwagę powyższą etiologię i przeprowadzić staranny wywiad dotyczący kontaktu ze zwierzętami. Przedstawiony przypadek sepsy w wyniku rany pogryzieniowej zadanej przez psa został opublikowany w Polskim Merkuriuszu Lekarskim (Pol. Med. J.), 2015, Tom XXXIX, Nr 232, PAZDZIERNIK

 

Zakres wykonywanych badań mikrobiologicznych:

Czas oczekiwania na wynik badania mikrobiologicznego zależy od rodzaju materiału, kierunku badania, gatunku wyhodowanego mikroorganizmu.

Wykaz Badań wykoywanych w Laboratorium Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych w SPZOZ w Brzesku wraz z czasem oczekiwania na wynik

 

Przygotowanie pacjenta przed pobraniem materiału do badań mikrobiologicznych:

Szybkie testy antygenowe stosowane w diagnostyce zakażeń dróg oddechowych (pdf, 224 KB)
Zakażenia dróg moczowo-płciowych u mężczyzn (pdf, 214 KB)
Zakażenia dróg moczowo-płciowych u kobiet (pdf, 225 KB)
Zakażenia grzybicze – badanie w kierunku dermatofitów (pdf, 177 KB)
Zakażenia oka i ucha (pdf, 171 KB)
Zakażenia skóry i tkanki podskórnej (pdf, 169 KB)
Zakażenia układu moczowego (pdf, 191 KB)
Zakażenia układu oddechowego (pdf, 218 KB)
Zakażenia układu pokarmowego (pdf, 185 KB)
TROMBOFILIA ( ZAKRZEPICA) (pdf, 257 KB)
Badania SARS-CoV-2 – przygotowanie pacjenta przed pobraniem (pdf, 222 KB)

 

Oznaczenie lekowrażliwości wyizolowanych szczepów wykonywane jest :

 • metodą dyfuzyjno-krążkową,
 • metodą stężeń krytycznych,
 • metodą E-testów,
 • metoda microrozcieńczeń w bulionie

Wykaz badań wykonywanych w Laboratorium Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych  wraz z cennikiem dla pacjentów prywatnych dostępny jest w zakładce ,,Informacje dla pacjentów – Cenniki usług medycznych”.

PAMIĘTAJ ! Diagnostyka mikrobiologiczna ułatwi wdrożenie  odpowiedniego  leczenia i opanowanie ogniska rozprzestrzeniania się infekcji. Uchroni Twoją Rodzinę przed niepotrzebnym zażywaniem antybiotyków.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu