Print Friendly, PDF & Email

Oferta leczenia w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień od Alkoholu skierowana jest do osób uzależnionych / używających szkodliwie alkohol, substancje psychoaktywne., a także tych osób, które mają trudności w utrzymywaniu abstynencji.

Główną metodą pracy w oddziale jest psychoterapia grupowa oraz praca społecznością terapeutyczną. Podczas pobytu pacjenci objęci są także indywidualną opieką terapeutyczną, lekarską oraz pielęgniarską.

Leczenie w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień od Alkoholu trwa 8 tygodni. Zajęcia obywają się od poniedziałku do piątku. Pacjenci uczestniczą w programie terapeutycznym opierającym się na oddziaływaniach grupowych i indywidualnej pracy z terapeutą. Pomoc w Oddziale znajdą przede wszystkim osoby, które mają mało doświadczeń w utrzymywaniu dłuższej abstynencji, źle znoszą abstynencję, chcą uczestniczyć w programie terapii a jednocześnie nie chcą opuszczać domu na dłuższy czas. Pacjenci chcący podjąć leczenie w Oddziale Dziennym zgłaszają się do Poradni Leczenia Uzależnień lub Poradni Zdrowia Psychicznego. Do zarejestrowania się potrzebne są: dowód osobisty, dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne, ewentualne karty informacyjne odbytych leczeń szpitalnych. Po przebytych rozmowach diagnostyczno-kwalifikacyjnych pacjent jest kierowany do Oddziału Dziennego.

Kierownik mgr Paweł Kamiński – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień-psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

W Oddziale przyjmują:
Lek. Agnieszka Miłoś   – specjalista w dziedzinie psychiatrii
Lek. Dobrosław Zachara   – specjalista w dziedzinie psychiatrii
mgr Justyna Gąsiorek- psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta
mgr Marta Oćwieja- psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

mgr Izabela Granna-Wolnik – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
Mirosław Twaróg – instruktor terapii uzależnień w trakcie certyfikacji                                                                                                                     piel. Teresa Tekiela

Oddział Lek. Agnieszka Miłoś Lek. Dobrosław Zachara
mgr Paweł Kamiński mgr Justyna Gąsiorek mgr Oćwieja  Marta
mgr Izabela Granna- Wolnik
Poniedziałek 8:30-10:00
12:30-14:00
       – 8:30-13:30 8:30-13:30
Wtorek 08:00-10:30 8:30-13:30       – 8:30-13:30      –
Środa       –       – 8:30-13:30
Czwartek  8:00-9:00 8,30-13:30 8:30-13:30
Piątek         – 8:30-13:30      –

 

Oddział instruktor-   Mirosław Twaróg pielęgniarka-Tekiela Teresa
Poniedziałek 8:00-13:30
Wtorek 8:00-09:00
Środa 8:30-13:30 8:00-09:00
Czwartek 8:30-13:30 8:00-09:00
Piątek  8:30-13:30 8:30-13:30

Ważne telefony:

  • Rejestracja – 14 66 21 320

Lokalizacja – obiekt obok budynku głównego Szpitala.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu