Print Friendly, PDF & Email

Kierownik
Lek. Lidia Kubalańca-Rosa – specjalista rehabilitacji medycznej

 

Galeria zdjęć z wizyty Ministra Zdrowia w dniu 9.09.2016r. w brzeskim szpitalu

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci SP ZOZ w Brzesku obejmuje opieką dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Stosowane w Ośrodku metody pracy wspomagają rozwój dzieci, dając szanse usprawnienia ruchowego, poznawczego i emocjonalnego. Realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego), oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym i polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego dziecka w rehabilitacji w zależności od jego stanu zdrowia oraz na określeniu liczby, częstotliwości, rodzaju, kolejności wykonywania świadczeń.

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci SP ZOZ w Brzesku liczy 20 miejsc dziennych.

W zespole terapeutycznym oprócz lekarzy specjalistów z rehabilitacji medycznej pracują mgr fizjoterapii, mgr psychologii, mgr neurologopedii, mgr pedagogiki specjalnej oraz fizjoterapeuci posiadający certyfikaty z kursów i szkoleń dot. metod usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Do tego Ośrodka dzieci kierują lekarze następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, reumatologicznej, chirurgii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego obejmuje w szczególności:

 • poradę lekarską;
 • świadczenia z zakresu psychologii i pedagogiki;
 • świadczenia z zakresu logopedii;
 • zabiegi z zakresu fizykoterapii;
 • indywidualne zajęcia z pacjentem, dostosowane do stanu klinicznego pacjenta (m. in. kinezyterapia, masaż, nauka czynności życia codziennego itp.);
 • zajęcia grupowe.

Tą formą rehabilitacji objęte są w sposób szczególny dzieci:

 • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
 • z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
 • z zespołami aberracji chromosomów (w tym zespół Downa);
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo – mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej;
 • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci wynosi do 120 osobodni w roku kalendarzowym.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu