Print Friendly, PDF & Email

Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej przeznaczony jest dla pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, po przebytych: ostrych zespołach wieńcowych, plastyce naczyń wieńcowych, zabiegach kardiochirurgicznych oraz innych schorzeniach układu krążenia ze wskazaniem do rehabilitacji w warunkach oddziału dziennego.

Podstawą przyjęcia jest skierowanie wystawione przez lekarza:
– poradni rehabilitacyjnej
– poradni kardiologicznej
– oddziału kardiologicznego
– oddziału kardiochirurgicznego
– oddziału chorób wewnętrznych.

Do Ośrodka mogą być kierowani pacjenci, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a jednocześnie nie wymagają stałego nadzoru medycznego.
Czas trwania rehabilitacji jest ustalany indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego, wynosi jednak nie więcej niż 24 osobodni w okresie 90 dni kalendarzowych.

Pacjent przebywa w Ośrodku nie krócej niż 3 godziny dziennie, realizując ustalony plan rehabilitacji, przy udziale psychologa, wykonując ćwiczenia pod nadzorem wykwalifikowanych fizjoterapeutów.

Telefon do rejestracji: 14 66-21-361.

W Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej przyjmuje:
lek. Iwona Kelner-Konopka – specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych,

lek. Agnieszka Jardel – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista rehabilitacji medycznej,

lek. Maria Nieć – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista rehabilitacji medycznej

lek. Renata Żabińska – specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych,

Harmonogram pracy Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej:

poniedziałek:          07:00 – 14:35
wtorek:                   07:00 – 15:35
środa:                     07:00 – 14:35
czwartek:                07:00 – 14:35
piątek:                     07:00 – 14:35

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu