Print Friendly, PDF & Email

Lekarz Kierujący Oddziałem:

Lek. Dorota Kondziela- specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem:

Lek. Katarzyna Czech-Gracz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 

Lekarze:

lek. Maria Bajorek – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Renata Bugielska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Anna Cieciora – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Mirosław Dobrowolski – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Anna Drużkowska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Paweł Gapski – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Kamila Głód – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
dr n. med. Andrzej Jakubowski – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Anna Jarecka-Kołodziej – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Grzegorz Kieroński – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Katarzyna Kozielska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Damian Kurzawski – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Sylwia Partyka – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Oleksii Petrovych – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Olga Piłat – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Anna Plewa – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Mateusz Popielski – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Izabela Przybył – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Jakub Skrzypek – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Adelina Skupiewska – specjalista medycyny ratunkowej oraz anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Małgorzata Topolińska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Barbara Uchańska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Anna Wołek – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Magdalena Zarychta – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
dr n. med. Joanna Zorska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, konsultant kliniczny
lek. Grygierzec Sabina – lekarz rezydent w trakcie specjalizacji

 

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr piel. Renata Krokoszspec. pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

 

Ważne telefony:

Lekarz Kierujący Oddziałem 14 66 21 486
Dyżurka lekarska 14 66 21 485
Pielęgniarka Oddziałowa 14 66 21 192
Dyżurka pielęgniarska: 14 66 21 484
Sekretariat 14 66 21 192

Personel Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii pracuje w trybie “ostrego dyżuru” całą dobę. Obejmuje specjalistyczną opieką chorych w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dysponuje wysokospecjalistycznym sprzętem:

  • respiratory,
  • monitory ekg, tętna, ciśnienia mierzonego metodą inwazyjną i nieinwazyjną, temperatury, kapnometrii, ośrodkowego ciśnienia żylnego, pomiarów hemodynamicznych (LIDCO)
  • pompy infuzyjne do precyzyjnego podawania leków,
  • pompy do żywienia pozajelitowego oraz dojelitowego,
  • aparat do ciagłych technik leczenia nerkozastepczego,
  • bronchoskop.
  • aparat do leczenia hypotermii.

Sale operacyjne gdzie anestezjolodzy wykonują znieczulenia do zabiegów operacyjnych wyposażone są w nowoczesne aparaty do znieczulenia zapewniające pełne monitorowanie parametrów życiowych i bezpieczeństwo chorego w czasie zabiegu operacyjnego.

 

Zadania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii:

1. Intensywna terapia chorych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia po urazach, w okresie okołooperacyjnym, z niewydolnością wielonarządową, nieprzytomnych po udarach mózgu i wylewach śródczaszkowych, nagłym zatrzymaniu krążenia.
2. Prowadzenie znieczuleń pacjentów do zabiegów operacyjnych dużych i małych oraz wybranych zabiegów diagnostycznych we wszystkich salach operacyjnych, zabiegowych.
3. Nadzór nad terapią przeciwbólową u pacjentów pooperacyjnych i z przewlekłymi lub ostrymi zespołami bólowymi w oddziałach szpitalnych.

 

Konsultacyjna Poradnia Anestezjologiczna.

przeznaczona jest wyłącznie dla pacjentów zakwalifikowanych do planowych zabiegów operacyjnych, które będą przeprowadzone w oddziałach szpitalnych SP ZOZ w Brzesku.

Poradnia zlokalizowana jest na I piętrze budynku szpitala, gabinet Nr 189.
Czynna jest w każdą środę w godz. od 8.00 do 14.00

Chory zgłaszający się do Poradni, co najmniej 7 dni przed planowanym zabiegiem operacyjnym powinien zabrać ze sobą:

 1.  posiadaną dokumentację medyczną;
 2. nazwy leków, które zażywa;
 3. ocenę stanu zdrowia dokonaną przez lekarza rodzinnego;
 4. konsultacje lekarzy innych specjalności – jeśli pacjent jest leczony przewlekle;
 5. wyniki badań laboratoryjnych – jeśli pacjent posiada.

W Konsultacyjnej Poradni Anestezjologicznej chory wypełnia ankietę, a następnie jest badany przez lekarza anestezjologa, po czym zostaje zakwalifikowany do znieczulenia. Rodzaj znieczulenia wynika z rodzaju operacji i ewentualnie uwzględnia oczekiwania chorego.

Do Konsultacyjnej Poradni Anestezjologicznej nie jest wymagane skierowanie.

Rejestracja – nr tel. 14 66 21 380.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu