Print Friendly, PDF & Email

Lekarz Kierujący Oddziałem:
Lek. Paweł Dobosz – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Asystent
Lek. Anna Jarecka-Kołodziej – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Lek. Anna Spelak– specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Lek. Anna Drużkowska
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Lek. Woźny Agnieszka  specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Lek. Adelina Skupiewska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Lek. Tomasz Seremet– specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Lek. Bajorek Maria – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Lek. Leśniak Robert– specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Lek. Zarychta Magdalena– specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Lek. Dul Sławomir– specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Lek. Wrzosek Anna– specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Lek. Wołek Anna – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Lek. Łukasz Kiebała
Lek. Zawistowski Michał
Lek. Serwacki Piotr
Lek. Dorota Kondziela

Pielęgniarka Oddziałowa
Elżbieta Cieśla

Personel Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii pracuje w trybie “ostrego dyżuru” całą dobę. Obejmuje specjalistyczną opieką chorych w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dysponuje wysokospecjalistycznym sprzętem:
– respiratory,
– monitory ekg, tętna, ciśnienia mierzonego metodą inwazyjną i nieinwazyjną, temperatury, kapnometrii, ośrodkowego ciśnienia żylnego,
– pompy infuzyjne do precyzyjnego podawania leków,
– pompy do żywienia pozajelitowego,
– aparat do hemofiltracji i hemodiafiltracji,
– bronchoskop.

Sale operacyjne gdzie anestezjolodzy wykonują znieczulenia do zabiegów operacyjnych wyposażone są w nowoczesne aparaty do znieczulenia zapewniające pełne monitorowanie parametrów życiowych i bezpieczeństwo chorego w czasie zabiegu operacyjnego.

Zadania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
1. Intensywna terapia chorych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia po urazach, w okresie okołooperacyjnym, z niewydolnością wielonarządową, nieprzytomnych po udarach mózgu i wylewach śródczaszkowych, nagłym zatrzymaniu krążenia.
2. Prowadzenie znieczuleń pacjentów do zabiegów operacyjnych dużych i małych oraz wybranych zabiegów diagnostycznych we wszystkich salach operacyjnych, zabiegowych.
3. Nadzór nad terapią przeciwbólową u pacjentów pooperacyjnych i z przewlekłymi lub ostrymi zespołami bólowymi w oddziałach szpitalnych.

Ważne telefony:

Ordynator 14 66 21 486
Dyżurka lekarska 14 66 21 485
Pielęgniarka Oddziałowa 14 66 21 192
Dyżurka pielęgniarska: 14 66 21 484
Sekretariat 14 66 21 192

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu