Print Friendly, PDF & Email

p.o. Lekarza Kierujący Oddziałem:

Lek. Iwona Keller-Konopka – specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem:

Lek. Bartosz Zarzycki – specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii

Lekarz Kierujący Pododdziałem Kardiologii:

Lek. Iwona Keller-Konopka – specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

 

Lekarze:

lek. Wiesław Banaś – specjalista kardiologii
lek. Patryk Baniak – w trakcie specjalizacji z chorób płuc
lek. Zofia Cepak – specjalista chorób wewnętrznych
lek. Katarzyna Gierczyńska – w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej
lek. Karol Juchniewicz – specjalista chorób wewnętrznych
lek. Justyna Kafel-Wituszyńska – w trakcie specjalizacji z balneologii i medycyny fizykalnej
lek. Joanna Kokoszka – w trakcie specjalizacji z endokrynologii
lek. Anna Krotos -Brzegowy – w trakcie specjalizacji chorób wewnętrznych
lek. Katarzyna Kuciel – specjalista chorób wewnętrznych, i reumatologii
dr n. med. Marcin Kunecki – specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
lek. Anna Malinowska – Karpiel – specjalista chorób wewnętrznych
lek. Monika Pasiut-Bańka – w trakcie specjalizacji z chorób płuc
lek. Mariusz Plichta – mł. asystent,
lek. Cecylia Puła – specjalista chorób wewnętrznych,
lek. Marta Roth – specjalista chorób wewnętrznych,
lek. Artur Siudziński – specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii,
lek. Maciej Skubera – specjalista kardiologii,
lek. Adelina Skupiewska – specjalista medycyny ratunkowej, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Ewa Sobieraj – specjalista kardiologii
lek. Tadeusz Zych – specjalista chorób wewnętrznych

 

 

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej:

mgr Dorota Zych – spec. pielęgniarstwa zachowawczego

 

Ważne telefony:

Ordynator 14 66 21 177
Dyżurka lekarska 14 66 21 354
Dyżurka lekarska Pododdział Kardiologiczny 14 66 21 177
Pielęgniarka Oddziałowa 14 66 21 358
Dyżurka pielęgniarska: 14 66 21 362, 14 66 21 364
Sekretariat 14 66 21 360

 

Oddział Chorób Wewnętrznych usytuowany jest na II piętrze budynku Szpitala Powiatowego przy ul. Kościuszki 68.

Oddział jest w całości wyremontowany, w pełni dostosowany do potrzeb pacjentów.

 

Wykonywane świadczenia zdrowotne

W Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii wykonywany jest szeroki zakres badań i zabiegów:

 • kardiologicznych:
  – echo serca
  – próby wysiłkowe
  – 24-godzinne monitorowanie serca metodą Holtera
  – 24 godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi metodą Holtera
  – kardiowersja
 • gastrologicznych:
  – gastroskopia
  – rektoskopia
  – kolonoskopia
  – wlew z podwójnym kontrastem
  – USG

Pacjenci mają zapewniony szeroki wachlarz zabiegów rehabilitacyjnych, konsultacje psychologa oraz szeregu innych specjalistów. Dla chorych na cukrzycę prowadzone są indywidualne programy edukacyjne.
Opiekę nad pacjentami zapewnia wyspecjalizowana kadra medyczna:
– lekarze specjaliści z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii oraz reumatologii,
– dyplomowany personel pielęgniarski, ze specjalizacjami z zakresu chorób kardiologicznych i internistycznych.

Odwiedziny chorych odbywają się codziennie.
Informacje o stanie zdrowia pacjentów udzielane są przez całą dobę.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu