Print Friendly, PDF & Email

Lekarz Kierujący
Dr n. med. Zbigniew Żabiński – specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii

Zastępcy Lekarza Kierującego:
dr n. med. Michał Treszer- specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii

Lekarz Kierujący Pododdziałem Geriatrii
Lek.  Adam Smołucha – specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii

Lekarz Kierujący Pododdziałem Kardiologii
Lek. Iwona Keller-Konopka – specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

Starszy Asystent
Lek. Lucyna Kasztelowicz – specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
Lek. Paulina Baran – specjalista chorób wewnętrznych
Lek. Jadwiga Pacura – specjalista chorób wewnętrznych
Lek. Renata Żabińska  – specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
Lek. Mieczysław Starzec  – specjalista geriatrii
Lek.  Jan Tomala – specjalista chorób wewnętrznych
Lek. Katarzyna Kuciel – specjalista chorób wewnętrznych

 

Młodszy Asystent- rezydent
Lek. Zofia Cepak

Lek. Joanna Kokoszka
Lek. Anna Malinowska- Karpiel
Lek. Anna Krotos
Lek. Yelyzaveta Marchenko

Pielęgniarka Oddziałowa
Halina Brzęk

Oddział Chorób Wewnętrznych usytuowany jest na II piętrze budynku Szpitala Powiatowego przy ul. Kościuszki 68.

Oddział jest w całości wyremontowany, w pełni dostosowany do potrzeb pacjentów.
Posiada salę intensywnej opieki medycznej z pięcioma łóżkami.

W Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii wykonywany jest szeroki zakres badań i zabiegów:

 • kardiologicznych:
  – echo serca
  – próby wysiłkowe
  – 24-godzinne monitorowanie serca metodą Holtera
  – 24 godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi metodą Holtera
  – stymulacja przezzprzełykowa i wewnątrzsercowa
  – kardiowersja
 • gastrologicznych:
  – gastroskopia
  – rektoskopia
  – kolonoskopia
  – wlew z podwójnym kontrastem
  – USG

Pacjenci mają zapewniony szeroki wachlarz zabiegów rehabilitacyjnych, konsultacje psychologa oraz szeregu innych specjalistów. Dla chorych na cukrzycę prowadzone są indywidualne programy edukacyjne.
Opiekę nad pacjentami zapewnia wyspecjalizowana kadra medyczna:
– lekarze specjaliści z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii oraz geriatrii
– dyplomowany personel pielęgniarski.

W Pododdziale Geriatrii pracuje Zespół geriatryczny, w skład którego wchodzą lekarze specjaliści, pielęgniarki, psycholodzy i rehabilitanci, sprawujący kompleksową opiekę nad seniorami.

Odwiedziny chorych odbywają się codziennie.
Informacje o stanie zdrowia pacjentów udzielane są przez całą dobę.

Przy Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii działa Poradnia Chorób Wewnętrznych umożliwiająca kontynuację leczenia po wyjściu chorego ze szpitala.

Ważne telefony:

Dyżurka lekarska 14 66 21 403
Dyżurka pielęgniarska:
14 66 21 301
Sekretariat 14 66 21 404

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu