Print Friendly, PDF & Email

Lekarz Kierujący Oddziałem:

Dr n. med. Zbigniew Żabiński – specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii

 

Lekarz Kierujący Pododdziałem Kardiologii:

Lek. Iwona Keller-Konopka – specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

 

Lekarze:

Lek. Lucyna Kasztelowicz – specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
Lek. Jan Tomala – specjalista chorób wewnętrznych
Lek. Katarzyna Kuciel – specjalista chorób wewnętrznych
Lek. Witold Ziaja – specjalista endokrynolog
Lek. Joanna Kokoszka – mł. asystent
Dr n. med. Marcin Kunecki – specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

Lek. Wiesław Banaś – specjalista kardiologii

Lekarze rezydenci:

Lek. Zofia Cepak – lekarz rezydent w trackie specjalizacji
Lek. Anna Malinowska – Karpiel-lekarz rezydent w trackie specjalizacji
Lek. Anna Krotos – lekarz rezydent w trackie specjalizacji
Lek. Yelyzaveta Marchenko – lekarz rezydent w trackie specjalizacji

 

Pielęgniarka Oddziałowa:

Halina Brzęk

 

Ważne telefony:

Ordynator 14 66 21 352
Dyżurka lekarska 14 66 21 354
Dyżurka lekarska Pododdział Kardiologiczny 14 66 21 177
Pielęgniarka Oddziałowa 14 66 21 358
Dyżurka pielęgniarska: 14 66 21 362, 14 66 21 364
Pododdział Geriatrii

Intensywna Opieka Medyczna

14 66 21 332

14 66 21 366

Sekretariat 14 66 21 360

 

Oddział Chorób Wewnętrznych usytuowany jest na II piętrze budynku Szpitala Powiatowego przy ul. Kościuszki 68.

Oddział jest w całości wyremontowany, w pełni dostosowany do potrzeb pacjentów.
Posiada salę intensywnej opieki medycznej z pięcioma łóżkami.

W Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii wykonywany jest szeroki zakres badań i zabiegów:

 • kardiologicznych:
  – echo serca
  – próby wysiłkowe
  – 24-godzinne monitorowanie serca metodą Holtera
  – 24 godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi metodą Holtera
  – stymulacja przezzprzełykowa i wewnątrzsercowa
  – kardiowersja
 • gastrologicznych:
  – gastroskopia
  – rektoskopia
  – kolonoskopia
  – wlew z podwójnym kontrastem
  – USG

Pacjenci mają zapewniony szeroki wachlarz zabiegów rehabilitacyjnych, konsultacje psychologa oraz szeregu innych specjalistów. Dla chorych na cukrzycę prowadzone są indywidualne programy edukacyjne.
Opiekę nad pacjentami zapewnia wyspecjalizowana kadra medyczna:
– lekarze specjaliści z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii oraz geriatrii,
– dyplomowany personel pielęgniarski, ze specjalizacjami z zakresu chorób kardiologicznych i internistycznych.

W Pododdziale Geriatrii pracuje Zespół geriatryczny, w skład którego wchodzą lekarze specjaliści, pielęgniarki, psycholodzy i rehabilitanci, sprawujący kompleksową opiekę nad seniorami.

Odwiedziny chorych odbywają się codziennie.
Informacje o stanie zdrowia pacjentów udzielane są przez całą dobę.

Przy Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii działa Poradnia Chorób Wewnętrznych i Poradnia Geriatryczna, umożliwiające kontynuację leczenia po wyjściu chorego ze szpitala.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu