Print Friendly, PDF & Email

Konsultacyjna Poradnia Anestezjologiczna przeznaczona jest wyłącznie dla pacjentów zakwalifikowanych do planowych zabiegów operacyjnych, które będą przeprowadzone w oddziałach szpitalnych SP ZOZ w Brzesku.

Poradnia zlokalizowana jest na I piętrze budynku szpitala, gabinet Nr 189.
Czynna jest w każdą środę w godz. od 8.00 do 14.00

Chory zgłaszający się do Poradni, co najmniej 7 dni przed planowanym zabiegiem operacyjnym powinien zabrać ze sobą:

  1.  posiadaną dokumentację medyczną;
  2. nazwy leków, które zażywa;
  3. ocenę stanu zdrowia dokonaną przez lekarza rodzinnego;
  4. konsultacje lekarzy innych specjalności – jeśli pacjent jest leczony przewlekle;
  5. wyniki badań laboratoryjnych – jeśli pacjent posiada.

W Konsultacyjnej Poradni Anestezjologicznej chory wypełnia ankietę, a następnie jest badany przez lekarza anestezjologa, po czym zostaje zakwalifikowany do znieczulenia. Rodzaj znieczulenia wynika z rodzaju operacji i ewentualnie uwzględnia oczekiwania chorego.

Do Konsultacyjnej Poradni Anestezjologicznej nie jest wymagane skierowanie.

Rejestracja – nr tel. 14 66 21 380.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu