Print Friendly, PDF & Email

/poza kontraktem z NFZ/

W poradni przyjmuje:
Dr n. med. Zbigniew Żabiński – specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii

przyjmuje w piątki, w godz. 11,00-12,00

Poradnia przyjmuje pacjentów po leczeniu w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii pacjentów ze skierowaniami z Podstawowej Opieki Zdrowotnej tut. Zespołu.

Ważne telefony:

  • Gabinet lekarski – 14 66 21 256
  • Rejestracja – 14 66 21 357

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu