Print Friendly, PDF & Email

Poradnia  Geriatryczna

Lek. Magdalena Małek – w trakcie specjalizacji z geriatrii

 

Poradnia Geriatryczna Lek. Magdalena Małek
Poniedziałek
Wtorek
Środa 15.30 – 19.30
Czwartek
Piątek

Do Poradni Geriatrycznej wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Poradnia Geriatryczna zapewnienia kompleksową opiekę pacjentom w wieku podeszłym i propaguje profilaktykę zdrowotną zapewniającą seniorom pomyślne starzenie.
Geriatria jest dziedziną medycyny zajmującą się problemami zdrowia i leczeniem chorób związanych ze starzeniem się u osób powyżej 60-tego roku życia.
Do Poradni Geriatrycznej w szczególności kierowani powinni być pacjenci u których występują choroby swoiste dla wieku podeszłego takie jak: zaburzenia pamięci i nastroju, osteoporoza, zaburzenia funkcji zwieraczy (nietrzymanie moczu) , skłonność do upadków, zaburzenia odżywiania. W Poradni mogą być diagnozowane i leczone inne ostre lub zaostrzone choroby przewlekłe występujące w wieku podeszłym. Poradnia zajmuje się także pacjentami z wielo chorobowością, przyjmującymi wiele leków, pod kątem oceny możliwych interakcji między zażywanymi lekami i bezpieczeństwa stosowanej terapii. W zakresie profilaktyki postępowanie geriatryczne nastawione jest na wykrywanie i eliminację szkodliwych czynników zdrowotnych mogących upośledzić stan funkcjonalny osób w wieku podeszłym . Poradnia w zakresie diagnostyki posiada dostęp do badań laboratoryjnych, obrazowych i endoskopowych.

Na pierwszą wizytę należy przynieść informacje o dotychczasowym leczeniu i zażywanych lekach.

Rejestracja do Poradni Geriatrycznej zlokalizowana jest na parterze budynku Przychodni.

Ważne telefony:

  • Rejestracja – 14 66 21 380

Rejestracja do poradni odbywa się: osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub poprzez stronę internetową www.spzoz-brzesko.pl.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu