Print Friendly, PDF & Email

W poradni przyjmuje:

Lek. Daniel Poradaspecjalista kardiologii dziecięcej, specjalista pediatrii

Poradnia mieści się w budynku Przychodni na IV piętrze gabinet 464.

Godziny pracy Poradni: poniedziałki od 11.30 do 16.30

Poradnia przyjmuje dzieci i młodzież do osiemnastego roku życia, oferując pełną diagnostykę kardiologiczną oraz leczenie. W ramach poradni realizowane są konsultacje specjalisty kardiologii dziecięcej, dostępny jest również pełny zakres diagnostyki, w tym:

  • badania echokardiograficzne
  • Holter EKG
  • Holter RR

Do Poradni jest wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (POZ, specjalista)

Rejestracja pacjentów odbywa się  w rejestracji głównej na parterze.

Rejestracja możliwa jest:

    • osobiście, telefonicznie (14 66 21 380),
    • za pośrednictwem osób trzecich
    • poprzez stronę internetową www.spzoz-brzesko.pl

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu