Print Friendly, PDF & Email

Kierownik Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia:
mgr Paweł Kamiński – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień-psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

W Poradni przyjmują również :
Lek. Dobrosław Zachara specjalista w dziedzinie psychiatrii
mgr Justyna Gąsiorek-  psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta
mgr Anna Moskal-specjalista terapii uzależnień-w trakcie certyfikacji
mgr Marta Oćwieja – psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień
Sylwia Zakrzewska –instruktor terapii uzależnień w trakcie certyfikacji

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień
lek. Dobrosław Zachara mgr Justyna Gąsiorek mgr Paweł
Kamiński
Poniedziałek 7,00-8,30 10,00-12,30 10,30-19,25
Wtorek 7,30-8,30
Środa 7,30- 15,30
Czwartek 7,30-8,30
13,30-19,30
7,00-14,00
Piątek 7,00-15,00

 

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień
mgr Anna Moskal
mgr Marta Oćwieja
Poniedziałek 13,30-18,30
Wtorek 13,30-17,30
Środa 13,30-18,30 13,30-18,30
Czwartek
Piątek 13,30-16,30

 

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia zajmuje się leczeniem osób uzależnionych lub używających szkodliwie: alkohol, substancje psychoaktywne, leki psychotropowe, jak również osób uzależnionych od komputera, Internetu, patologicznych hazardzistów oraz innych uzależnień behawioralnych.
Oferta leczenia Poradni skierowana jest również do członków rodzin osób uzależnionych: psychoterapia syndromu współuzależnienia oraz dorosłych dzieci alkoholików (DDA).
W Poradni realizowany jest również program ograniczania picia alkoholu dla osób uzależnionych / używających szkodliwie.

NFZ finansuje: porady lekarskie, terapię indywidualną lub grupową prowadzoną przez specjalistę terapii uzależnień, psychologa lub instruktora terapii uzależnień.
Świadczenia osobom uzależnionym od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz leków psychotropowych udzielane są bez skierowania.
Od osób z uzależnieniami behawioralnymi oraz członków rodzin osób uzależnionych chcących podjąć terapię, wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza psychiatry.

Ważne telefony:

  • Rejestracja – 14 66 21 320

 

Lokalizacja- obok głównego budynku szpitala.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu