Print Friendly, PDF & Email

W Poradni Logopedyczne przyjmuje:

Logopeda – mgr Gabriela Waliczek

Poradnia mieści się w budynku Przychodni na I piętrze.

Poradnia Logopedy mgr Gabriela Waliczek
Poniedziałek 7,00-11,00
Wtorek 7,00-11,00
Środa 9,00-18,00
Czwartek 9,30-18,00
Piątek

W Poradni Logopedycznej odbywają się:

  • konsultacje
  • badanie
  • porady
  • terapia mowy

dzieci, młodzieży i dorosłych w następujących przypadkach:

  • opóźniony rozwój mowy,
  • wady artykulacyjne (brak, zamiana, deformacja głosek np. bełkot, seplenienie, reranie itp.),
  • jąkanie, nierówne tempo mowy, emocjonowana niepłynność,
  • brak mowy lub jej zaburzenia w chorobach mózgu (w mózgowym porażeniu dziecięcym, udarze, parkinsoniźmie, demencji itp. np. afazja, dyzartria),
  • inne.

Obowiązuje rejestracja na terminy.
Do Poradni jest wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarza rodzinnego lub specjalisty posiadającego aktualną umowę z NFZ).

Rejestracja do Poradni Logopedycznej (I piętro budynku Przychodni) odbywa się bezpośrednio u logopedy.

Ważne telefony:

  • Rejestracja – 14 66 21 420

Rejestracja do poradni odbywa się: osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub poprzez stronę internetową www.spzoz-brzesko.pl.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu