Print Friendly, PDF & Email

– Poradnia niefinansowana przez NFZ-

Pracownicy kierowani na badania w ramach podpisanych umów pomiędzy SP ZOZ w Brzesku, a zakładem pracy.

Kierownik Poradni Medycyny Pracy
lek. Grażyna Klinke specjalista medycyny przemysłowej, lekarz medycyny pracy

W poradni przyjmuje również:
Lek. Katarzyna Durekspecjalista medycyny pracy

Poradnia mieści się w budynku Przychodni na I piętrze.

Poradnia Medycyny Pracy lek. Grażyna Klinke lek. Katarzyna Durek
Poniedziałek
Wtorek 7,00-9,00
Środa 7,00-9,00
Czwartek 10,00-12,00
Piątek 7,00-10,00

Wykonywane świadczenia

badania okresowe pracowników w ramach umów z zakładami pracy

  • wykonanie badań: wstępnych, okresowych i kontrolnych zwanych dalej profilaktycznymi,
  • wydawanie orzeczeń lekarskich dla celów przewidzianych w kodeksie pracy i przepisach wykonawczych,
  • sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej niezbędnej z uwagi na warunki pracy,
  • wydawanie zaświadczeń o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy,
  • wykonanie dodatkowych badań , zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego.

Rejestracja do Poradni Medycyny Pracy zlokalizowana jest przy Poradni na I piętrze budynku Przychodni.

Ważne telefony:

  • Rejestracja – 14 66 21 336

Rejestracja czynna:
poniedziałek –
wtorek 7.00-11.00
środa 7.00-11.00
czwartek 7.00-14.30
piątek 7.00-11.00

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu