Print Friendly, PDF & Email

W Poradni przyjmują:
Lek. Krystyna Wisłockaspecjalista rehabilitacji medycznej;
Lek. Grażyna Kalita-Słowik – specjalista rehabilitacji medycznej;
Lek. Maciej Nowakspecjalista ortopedii i traumatologii

godziny przyjęć
lek. Maciej Nowak
lek. Grażyna Kalita – Słowik lek. Krystyna Wisłocka
Poniedziałek

Wtorek

11:00-17:00

14:00-20:00

10:00-15:00

Środa
Czwartek
Piątek

07:00-09:00

Lekarze Poradni Rehabilitacyjnej: 5 specjalistów w zakresie Rehabilitacji Medycznej.

Przyjęcia odbywają się po uprzednim ustaleniu terminu w rejestracji ogólnej. Obowiązuje skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Lekarze Poradni kierują na zabiegi usprawniające do Działu Usprawniania Leczniczego obejmującego Gabinety Fizykoterapii i Kinezyterapii, mieszczącego się w budynku Szpitala Powiatowego przy ul. Kościuszki 68.

Kierownikiem Działu Usprawniania Leczniczego jest mgr Marzena Struzik

Z pomocy Poradni korzystają dorośli, młodzież oraz dzieci od okresu noworodkowego. W prowadzeniu niemowląt i małych dzieci Poradnia współpracuje z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej dla dzieci SP ZOZ w Brzesku.

Rejestracja do Poradni Rehabilitacyjnej odbywa się w Rejestracji Ogólnej zlokalizowanej na parterze budynku Przychodni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 18.00.

Ważne telefony:

Rejestracja – 14 66 21 380 lub 14 66 21 357

Rejestracja do poradni odbywa się: osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub poprzez stronę internetową www.spzoz-brzesko.pl.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu