Print Friendly, PDF & Email

Poradnia Domowego Leczenia Tlenem (DLT)

Tlenoterapia jest postępowaniem leczniczym w przewlekłej niewydolności oddechowej Celem jest zwiększenie stężenia tlenu w pęcherzykach płucnych co w konsekwencji poprzez wysycenie hemoglobiny tlenem i jego dowóz do tkanek, ma zapobiec kwasicy oraz innym następstwom wynikającym z niedotlenienia organizmu.

Zadaniem Poradni DLT jest sprawowanie opieki nad chorymi wymagającymi wspomagania oddechu przy pomocy koncentratora tlenu.

Podstawą do objęcia opieką przez Poradnię domowego leczenia tlenem jest skierowanie lekarza specjalisty pulmonologii.

W domowym leczeniu tlenem (DLT) stosowane są koncentratory tlenu, które filtrując powietrze atmosferyczne z otoczenia poprzez filtr molekularny, oddzielają tlen od azotu i dwutlenku węgla, przez co uzyskuje się tlen o stężeniu 80-90% i przepływie się 2-4 l/min. Tlen podawany jest choremu za pomocą maseczki twarzowej.

W poradni przyjmują:
Lek. Małgorzata Tsekov specjalista z zakresu chorób płuc
Lek. Paweł Piotrowiczspecjalista z zakresu chorób płuc

Godziny pracy
lek. Małgorzata Tsekov lek. Paweł Piotrowicz
Poniedziałek
Wtorek
Środa 10:00-11:00
Czwartek 11:30-12:30
Piątek

Ważne telefony:

  • Poradnia Domowego Leczenia Tlenem- Rejestracja – 14 66 21 196

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu