Print Friendly, PDF & Email

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Jeżeli jesteś osobą ubezpieczoną w wieku 35, 40, 45, 50, 55 lat, która nie była badana w ramach programu w ciągu ostatnich pięciu lat, u której nie zdiagnozowano chorób układu krążenia, Dyrekcja SP ZOZ w Brzesku zaprasza do wykonania badań w ramach ,,Programu profilaktyki chorób układu krążenia” finansowanego przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ.

Bliższych informacji na temat programu udzieli Ci Twój Lekarz Rodzinny.

 

Więcej informacji na temat programu profilaktyki chorób układu krążenia można uzyskać na stronie internetowej  Małopolskiego Oddziału NFZ  http://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/programy-profilaktyczne/program-profilaktyki-chorob-ukladu-krazenia-/

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu