Print Friendly, PDF & Email

Bezpłatne badania cytologiczne bez skierowania
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY
“Być Kobietą …”

RAK SZYJKI MACICY ROZPOZNANY  WE WCZESNYM  STADIUM  JEST  CAŁKOWICIE  WYLECZALNY

WYKORZYSTAJ SZANSĘ  wykonaj  BEZPŁATNIE  i BEZ SKIEROWANIA BADANIA CYTOLOGICZNE !!!
Jeżeli jesteś kobietą w wieku 25-59 lat, ubezpieczoną, która w ostatnich trzech latach nie miała wykonanego badania cytologicznego, Dyrekcja SP ZOZ w Brzesku zaprasza do wykonania powyższego badania w ramach ,,Programu profilaktyki raka szyjki macicy” finansowanego przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ.

Badania cytologiczne są wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Poradni Ginekologiczno-Położniczej tut. Zespołu.

Konieczna rejestracja telefoniczna lub osobista
Adres Poradni Ginekologiczno-Położniczej:
32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 68
Wejście Główne SP ZOZ -IV piętro, Rejestracja: tel. 14 66-21-452

32-852 Dębno; Wola Dębińska 172
Rejestracja: tel. 14 66-58-564

Ilość badań ograniczona!!!

Więcej informacji na temat programu profilaktyki raka szyjki macicy można uzyskać na stronie internetowej  Małopolskiego Oddziału NFZ http://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/programy-profilaktyczne/program-profilaktyki-raka-szyjki-macicy/


ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu