Ustalanie terminu przyjęcia do oddziału

Print Friendly, PDF & Email

W związku z zakazem wstępu osób postronnych do oddziałów szpitalnych, informujemy, że osobiste ustalanie terminu przyjęć do oddziałów odbywa się w Izbie Przyjęć Planowych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 14:00.

Poza tymi godzinami możliwe jest ustalenie terminu hospitalizacji telefonicznie poprzez kontakt z sekretariatem danego oddziału, w godzinach pracy sekretariatu (07:30 – 14:30):

 • Oddział Chirurgii Ogólnej 14 66 21 478
 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 14 66 21 190
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy 14 66 21 456
 • Oddział Urologiczny 14 66 21 407
 • Oddział Dziecięcy 14 66 21 310
 • Oddział Chorób Płuc 14 66 21 498
 • Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem rehabilitacji Neurologicznej
  14 66 21 415
 • Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym i Pododdziałem Geriatrii
  14 66 21 360

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu