W brzeskim szpitalu pomagają dzieciom niepełnosprawnym

Print Friendly, PDF & Email

Logopedzi, psycholodzy i pedagodzy realizują zajęcia z uczestnikami projektu „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzonych na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego ”.  Zajęcia potrwają do końca roku, kolejny nabór ruszy jesienią.

W prowadzonych obecnie bezpłatnych zajęciach uczestniczą maluchy do trzeciego roku życia (zajęcia prowadzone są w domach małych pacjentów), a także dzieci w wieku od 4 do 7 lat niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, sensoryczną, sprzężoną, a także z zaburzonym funkcjonowaniem percepcji wzrokowej czy słuchowej.
– Po kilku miesiącach zajęć możemy mówić o konkretnych postępach naszych podopiecznych. Każdy przypadek jest indywidualny, ale wszystkie dzieci, dzięki zajęciom pięknie się rozwinęły – mówi Anna Dębińska z Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, działającego w Szpitalu Powiatowym w Brzesku.

Kolejny nabór do projektu (dla dzieci do 3 roku i w przedziale 4-7 lat) ruszy jesienią. Informacja: SP ZOZ w Brzesku, w godz. od 12.00-14.00 – parter, pokój nr 015 (Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci)
Telefonicznie: nr tel. 507 219 581, 507 219 651, 14 662 12 01, e-mail: wczesnainterwencja@spzoz-brzesko.pl

W ramach projektu, który ma być realizowany przez trzy lata, opieką zespołu konsultacyjnego objęte zostanie w sumie 90 dzieci. Oprócz zajęć dla dzieci przewidziano też warsztaty szkoleniowe dla rodziców.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu