Warsztaty – problemy antybiotykoterapii szpitalnej

Print Friendly, PDF & Email
W dniu 19.12.2017 odbyły się w naszym  szpitalu warsztaty dla personelu medycznego poświęcone problemom leczenia zakażeń i antybiotykoterapii. Warsztaty zostały przeprowadzone w  ramach działań realizowanych w ramach  Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków .Szkolenie poprowadził  dr Tomasz Ozorowski  , specjalista mikrobiologii , autor wielu publikacji poświęconych zagadnieniom antybiotykoterapii.
Powodem powołania Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w Polsce są zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia spowodowane pojawieniem się i szybkim rozprzestrzenianiem się bakterii opornych na dostępne antybiotyki  ( tzw szczepy wielolekoporne). Zakażenie wielolekopornym szczepem bakteryjnym  powoduje duże  zagrożenie dla życia chorego, ponieważ bakterie te  nie są  wrażliwe  na działanie  wielu lub wprost na żaden  antybiotyk. Pacjenci zakażeni takimi bakteriami zawsze trafiają do szpitala ze względu na ciężki przebieg zachorowania. Rokowanie u tych chorych jest zawsze poważne , dodatkowo   stanowią  zagrożenie epidemiczne dla pozostałych pacjentów .
Powszechnie uważa się , że przyczyną powstawania i rozprzestrzeniania się wielolekoopornych  drobnoustrojów  jest nadużywanie i niewłaściwe stosowanie antybiotyków w  medycynie , weterynarii i rolnictwie. Pomimo ogromnego zagrożenia, nadal niestety często brak jest  świadomości skutków nadużywania antybiotyków zarówno wśród  profesjonalistów  jak i społeczeństwa.
Te i inne zagadnienia związane z diagnostyka i leczeniem zakażeń  były przedmiotem dzisiejszego szkolenia . Bardzo dziękuję Panu dr Tomaszowi Ozorowskiemu za przyjazd do naszego szpitala i przeprowadzenie warsztatów , a naszym pracownikom za liczny i aktywny udział  .
Dyrektor Adam Smołucha.
 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu