Wczesna interwencja jeszcze do listopada 2021

Print Friendly, PDF & Email

Wczesna interwencja – pomagają dzieciom niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością

Do  30 listopada będzie realizowany projekt „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzonych na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego” w Szpitalu Powiatowym w Brzesku. W dodatkowej edycji  projektu pomoc otrzymuje 20 dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością.

 

Cały projekt, realizowany od 2018 roku, podzielony był na kilka edycji. W każdej z nich uczestniczyło kilkadziesiąt dzieci. W ostatniej edycji pomoc otrzymuje 20 maluchów do trzeciego roku życia.

 

Projekt realizowany przez personel Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci w Szpitalu Powiatowym w Brzesku jest skierowany do dzieci urodzonych przedwcześnie, z obciążonym wywiadem okołoporodowym, zaburzeniem rozwoju ruchowego, zaburzeniem w zakresie narządu wzroku, z zaburzonym rozwojem narządu słuchu i mowy,  zaburzonym rozwojem funkcji poznawczych, zaburzeniem pobierania pokarmu, zaburzeniami sprzężonymi ruchowo-zmysłowo-intelektualnymi.

 

Projekt jest finansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu