Wielkie święto Szpitala

Print Friendly, PDF & Email

Wielkie święto szpitala

 15 kwietnia 2013r. szpital w Brzesku świętował 30.lecie działalności w nowym budynku przy ulicy Kościuszki 68. To nie jedyny powód, dla którego do Brzeska zaproszono wielu znamienitych gości. Placówka odebrała także dwa Certyfikaty: Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia oraz Certyfikat „Szpital Przyjazny Dziecku”. Nie mniej podniosłym wydarzeniem było poświęcenie i wręczenie sztandaru. To pierwszy sztandar w dziejach brzeskiego szpitala. – Będzie nam towarzyszył podczas uroczystości w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, ale także podczas świąt o charakterze patriotycznym i religijnym. Sztandar to symbol, nawiązuje do wielowiekowej tradycji lecznictwa w naszym mieście mówiła podczas uroczystości Józefa Szczurek – Żelazko, dyrektor brzeskiego szpitala.

 W brzeskiej farze

 Uroczystości rozpoczęła msza w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła.

Na mszy, która zainaugurowała uroczystości, zgromadzili się przedstawiciele Sejmu RP, trzech szczebli samorządu (wojewódzkiego, powiatowego i gminnych), oczywiście nie zabrakło pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzesku (dyrekcji, lekarzy, średniego personelu medycznego oraz pracowników administracji i obsługi szpitala). Nabożeństwo koncelebrowali: ksiądz dziekan, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Jakuba Apostoła w Brzesku, Józef Drabik oraz kapelan szpitalny, ksiądz Krzysztof Węgrzyn (w sierpniu 2010 roku biskup tarnowski Wiktor Skworc mianował go kapelanem brzeskich szpitali). W homilii ksiądz Józef Drabik podkreślał znaczenie sztandaru. Tłumaczył, że  jest on z jednej strony symbolem przywiązania do miejsca pracy, ale także ma wymiar duchowy i patriotyczny. Ten wymiar duchowy podkreśla właśnie fakt, że sztandar został poświęcony w kościele. Dziekan dekanatu brzeskiego powitał gości. Wspomniał o trudnej posłudze lekarzy i pielęgniarek, o powołaniu do tego zawodu. Dziękował za pomoc potrzebującym, chorym, cierpiącym, za serce, oddanie i wielkie zaangażowanie. 

Sztandar dla szpitala

 Po nabożeństwie uczestnicy przeszli do Regionalnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Brzesku.

Tutaj odbyła się część oficjalna. Po powitaniu gości był moment na przekazanie pierwszego w dziejach placówki szpitala, sztandaru.

W imieniu społeczności powiatu brzeskiego przekazali go dyrekcji przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Kazimierz Brzyk, Starosta Brzeski Andrzej Potępa oraz Wicestarosta brzeski Ryszard Ożóg. Sztandar odebrali przedstawiciele dyrekcji szpitala: dyrektor Józefa Szczurek – Żelazko, i jej zastępcy Adam Smołucha oraz Józef Gawron. Potem trafił on w ręce pocztu sztandarowego, chorążym był Paulin Świerad, a towarzyszyły mu Sylwia Socha i Paulina  Gałek. – Sztandar przekazujemy najmłodszym pracownikom naszego szpitala.

To z jednej strony dla nich wyróżnienie, z drugiej zobowiązanie. Tak samo jak jest to zobowiązanie dla pracowników naszego szpitala – mówiła dyrektor Józefa Szczurek – Żelazko. Awers sztandaru zawiera logo placówki po środku znajduje się eskulap i napis Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

 Natomiast na rewersie jest herb powiatu brzeskiego, nawiązujący do początków powiatu, które sięgają 1867 roku.

Dwa certyfikaty

 Podczas uroczystości szpital odebrał dwa certyfikaty.

Certyfikat Akredytacyjny  Ministra Zdrowia wręczył wiceminister Cezary Rzemek. – Szpital w Brzesku otrzymał najwyższą punktacje spośród wszystkich szpitali w Małopolsce. 87 punktów na sto możliwych. Dodam tylko, że w historii akredytacji nie zdarzyło się, by któryś ze szpitali miał komplet punktów. To chyba najlepszy dowód na to, ze placówka udziela porad medycznych i świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie. To zasługa dyrekcji, pracowników, ale także tych wszystkich, którzy w ostatnich latach wspierali Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzesku. Gratuluję – mówił minister Rzemek, dodając przy okazji, iż szpital w Brzesku może liczyć na pomoc Ministerstwa Zdrowia. Profesor dr hab. Rafał Niżankowski – Przewodniczący Rady Akredytacyjnej gratulował szpitalowi obydwu certyfikatów. – To wcale nie jest takie proste – zapewniał.

Wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. W tych obszarach tworzone są mierzalne kryteria oceny placówek opieki zdrowotnej określonego typu np. szpitali, lecznictwa otwartego, czy zakładów opieki długoterminowej, zwane standardami akredytacyjnymi. Standardy te mają charakter dynamiczny, podlegają okresowej modyfikacji, zależnie od szybkości wywoływania pożądanych efektów. Dzięki temu spełnione jest założenie akredytacji polegające na stałym stymulowaniu do osiągania poziomu optimum, jaki wyznaczają standardy akredytacyjne. Każdorazowo wymogi standardów muszą być na poziomie możliwie wysokim, a przy tym jednak realnie osiągalnym. Najcenniejszym elementem systemu akredytacji jest to, iż pojedyncza placówka, taka jak szpital, ma możliwość dokonania samooceny poprzez porównanie się z wzorcami dobrego postępowania jakimi są, przyjęte explicite, standardy akredytacyjne. Określenie w ten sposób własnych słabych stron pozwala osobom zajmującym się jakością na poszukiwania sposobów poprawy funkcjonujących wewnątrz jednostki procesów.
Natomiast certyfikat „Szpital Przyjazny Dziecku” wręczył dyrektor zarządu, Marek Krupiński. – Te placówki, które stawiają na dzieci, to placówki wyróżniające się.

W Małopolsce jest takich tylko sześć – mówił dyrektor Krupiński. W imieniu dyrekcji szpitala dziękował zastępca dyrektora ds. lecznictwa, Adam Smołucha. – Jest to dla nas wielkie wyróżnienie, tym bardziej że po raz drugi z rzędu spełniliśmy wszystkie kryteria, a było ich aż 221 – wyliczał dyrektor Smołucha. Przypomniał zaangażowanie personelu: lekarzy, pielęgniarek i wielu innych osób.

Odkurzanie dziejów

 O historii brzeskiego szpitala opowiadał starosta brzeski Andrzej Potępa.

Pierwszy szpital w Brzesku został ufundowany przez Grzegorza z Sanoka –arcybiskupa Lwowskiego około 1440 roku. W roku 1505 Katarzyna i jej syn Jan Helsztyński, wypełniając wolę zmarłego męża i Ojca Spytka z Melsztyna –fundują w Brzesku szpital i kościół szpitalny. Szpital znajdował się z tyłu kościoła szpitalnego pod wezwaniem św. Ducha.W czasie najazdu szwedzkiego spłonął i do roku 1678 nie został w całości odbudowany.
W kilkanaście lat później nadal był w bardzo złym stanie. Piecze nad szpitalem oraz kościołem miał proboszcz parafii św. Jakuba. W dniu 30 lipca 1898 Rada Gminna rozpatrywała sprawę budowy szpitala powiatowego – Nawiązując do uchwały Rady Powiatowej w Brzesku z dn. 9 lutego 1898 w sprawie budowy szpitala  z okazji 50 rocznicy panowania Cesarza Franciszka I, którego imię miał otrzymać szpital. W roku 1898 odstąpiono do tej decyzji na rzecz budowy domu dla ubogich, który pełnił funkcję szpitala do czasu pożaru w roku 1904. W roku 1914 wybudowano przy obecnej ulicy Czarnowiejskiej budynek murowany. Z cegły na pomieszczenia szpitala: budynek istnieje do dnia dzisiejszego. Nie spełnił on nigdy roli szpitala ,ale był to dom dla ubogich i bezdomnych. Początki obecnego szpitala sięgają 1943 roku-szpital mieścił się w budynku łaźni miejskiej. W okresie okupacji trzeba wspomnieć o prywatnym szpitaliku zakładowym przy Browarze  Okocim.
W roku 1945 szpital  z łaźni został przeniesiony do budynku Gimnazjum i Liceum przy ul. Kościuszki 33, gdzie szpital mieścił się do czasu oddania do użytku nowego budynku w dniu 14 marca 1983 roku. Po remoncie opuszczonego budynku starego szpitala uruchomiono 2 oddziały Chorób Płuc. Oddziały te funkcjonowały do roku 2009, kiedy to w miejsce likwidowanego pierwszego Oddziału Chorób Płuc  od dnia pierwszego stycznia 2010, uruchomiono Oddział Opiekuńczo –Leczniczy. Aktualnie szpital powiatowy im, L. Rydygiera w Brzesku zlokalizowany jest tylko w budynku, przy ulicy Kościuszki 68.

Starosta ma głos

 Po reformie administracyjnej w 1999 roku na mapę Polski wróciły powiaty, które otrzymały zadanie zapewnienia ochrony zdrowia mieszkańców  poprzez prowadzenie podstawowej opieki zdrowotnej i szpitali powiatowych.
Wtedy rozpoczęła się restrukturyzacja szpitala oraz proces modernizacji infrastruktury. W ciągu tych czternastu lat szpital zmienił się niemalże pod każdym względem. W tym czasie wykonano termomodernizację całego szpitala wraz z wymianą okien, wybudowano nową kotłownię i klimatyzatornię, wykonano remont Oddziału Intensywnej Terapii, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz adaptację pomieszczeń byłej pralni na Oddział Chorób Płuc. Wybudowano lądowisko dla helikopterów oraz wprowadzono nowoczesny system komputerowy e-pacjent. Szpital zyskał wiele nowoczesnych aparatów medycznych a pogotowie nowoczesne, doskonale wyposażone karetki. To oczywiście tylko niewielki ułamek wszystkich inwestycji, które w ostatnich latach przeprowadził SP ZOZ w Brzesku. Jest to proces ciągle trwający, związany z poprawą jakości świadczonych usług medycznych i poszerzaniem zakresu działalności. Zgodnie z tą filozofią w brzeskim szpitalu powstają nowe oddziały i pododdziały oraz przybywa specjalistycznych poradni dzięki czemu mieszkańcy miasta i powiatu mogą na miejscu korzystać z bardzo szerokiej oferty usług medycznych.
Dziś brzeski szpital jest jednym z najlepszych w Małopolsce. Znakomita kadra medyczna i zarządzająca,  szeroka oferta usług medycznych, nowoczesny sprzęt oraz wyremontowany budynek są atutami tej placówki, które pozwalają wygrywać na wymagającym, konkurencyjnym rynku usług medycznych, a nade wszystko dają gwarancję właściwej opieki zdrowotnej dla mieszkańców miasta i powiatu. Wielomilionowe inwestycje w brzeskim szpitalu to zasługa dobrego zarządzania tą placówką, ale również wynik odpowiedzialnej polityki samorządu powiatowego, dla którego  służba zdrowia i edukacja były i nadal są priorytetami.
Pragnę złożyć wyrazy uznania i podziękowania dla radnych i zarządów poprzednich kadencji, którzy swoimi decyzjami spowodowali, że możemy się poszczycić nowoczesnym szpitalem, który jako jeden z nielicznych ma stabilną sytuację finansową. Chce podziękować również radnym, wójtom i burmistrzom, wspierającym inwestycje i przekształcenia w szpitalu powiatowym.
Największe słowa uznania należą się dyrekcji, lekarzom, pielęgniarkom i całej kadrze, którzy swoim zaangażowaniem, profesjonalizmem i ciężką pracą tworzą nową historię brzeskiego szpitala.
Serdecznie gratuluję otrzymania Certyfikatu Akredytacyjnego Ministra Zdrowia oraz Certyfikatu „ Szpital Przyjazny Dziecku”, które są dowodem solidnej pracy i znakomitych kwalifikacji całej kadry brzeskiego szpitala.
Pani Dyrektor i całej kadrze zarządzającej, wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, położnym, ratownikom i całemu personelowi szpitala powiatowego w Brzesku składam gorące podziękowania i serdeczne życzenia sukcesów w pracy zawodowej i szczęścia w życiu osobistym oraz ludzkiej wdzięczności za trud waszej odpowiedzialnej pracy – mówił starosta brzeski.

Goście i gratulacje

 Uroczystości zgromadziły wielu znamienitych gości. Byli parlamentarzyści: Edward Czesak, Michał Wojtkiewicz, Włodzimierz Bernacki, Elżbieta Ajchinger, Andrzej Sztorc, samorząd wojewódzki reprezentowali wicemarszałek Roman Ciepiela i Wojciech Kozak, byli radni Lucyna Malec oraz Wojciech Grzeszek. Nie zabrakło przedstawicieli powiatu: przewodniczący Kazimierz Brzyk, starosta Andrzej Potępa, wicestarosta Ryszard Ożóg, szefowa Komisji Zdrowia doktor Ewa Cierniak – Lambert, m.in. radni Stanisław Pacura, Sławomir Pater, Grzegorz Gołąb. Niemal w komplecie pojawili się szefowie instytucji podległych powiatowi. Magistrat brzeski reprezentowali m.in. burmistrz Grzegorz Wawryka, zastępca burmistrza Jerzy Tyrkiel, przewodniczący Rady Miejskiej, Tadeusz Pasierb, wiceprzewodnicząca Maria Kądziołka (a zarazem sekretarz gminy Szczurowa). Bogusław Babicz, Katarzyna Pacewicz – Pyrek, Krzysztof Ojczyk. Nie zabrakło burmistrza Czchowa, Marka Chudoby i towarzyszącego  mu szafa tamtejszego samorządu – Zbigniewa Rabiasza, był przewodniczący rady Gminy Szczurowa, Kazimierz Tyrcha, dyrektor szpitala miejskiego w Tarnowie, a zarazem radny wojewódzki doktor Marcin Kuta .

W imieniu województwa małopolskiego gratulacje składał wicemarszałek Wojciech Kozak. – Cieszy mnie, że brzeski szpital tak się rozwija, przed laty tutaj pracowałem. Od kilku lat, ze środków europejskich, wspieramy placówkę. Widać, że jest to słuszna decyzja.

Zresztą, z panią dyrektor Józefą Szczurek – Żelazko widujemy się na dwóch komisjach problemowych sejmiku. Cenię sobie jej spostrzeżenia na temat służby zdrowia i pomocy społecznej. Jest dobrym ambasadorem szpitala i regionu tarnowskiego w Krakowie – mówił nam wicemarszałek Kozak. Posłowie upoważnili do złożenia gratulacji posłowi Edwardowi Czesakowi. I trudno się dziwić, wszak to jedyny obecnie poseł z tego terenu, a zarazem członek rady Społecznej SP ZOZ Brzesko. – Ten szpital, w ostatnich kilkunastu latach przeszedł ogromne, pozytywne zmiany.

To zasługa pani dyrektor, kierownictwa i pracowników szpitala. Tak się składa, że pani dyrektor reprezentuje subregion tarnowski w sejmiku samorządowym województwa małopolskiego, a jej zastępcy w radzie Miejskiej i radzie Powiatu, co prawda Proszowickiego, ale to dowód wielkiego zaangażowania społecznego. Gratuluję. Sam jestem pacjentem tutejszego szpitala i wiem, że świadczy on usługi na najwyższym poziomie – mówił poseł Czeska.
Burmistrz G. Wawryka wspominał, jak przed 11 laty podpisywał kontrakt z obecnym dyrektorem. – To był czas wielkiej restrukturyzacji i zmian w szpitalu. Wybór pani dyrektor okazał się strzałem w dziesiątkę.

Doskonale układała mi się z nią współpraca zarówno jako starosty, jak i teraz kiedy jestem burmistrzem Brzeska – mówił Grzegorz Wawryka. Do tych serdeczności dołączyli profesor Niżankowski oraz Wojciech Grzeszek, Radny Województwa Małopolskiego, a zarazem szef Małopolskiej Solidarności.

 

Prezentacje…

 Podczas spotkania nie zabrakło prezentacji – wyświetlono  krótki film o działalności szpitala. Następnie pan Marek Krupiński mówił o działalności UNICEF-u. Wskazywał na potrzeby nie tylko polskich, ale przede wszystkim dzieci z głodującej Afryki. – Zdecyduj się na regularne – comiesięczne wsparcie przez polecenie zapłaty i dołącz do UNICEF 365! Dzięki stałym darowiznom będziesz skutecznie pomagać najbardziej potrzebującym dzieciom, przez 365 dni w roku. Zapewnisz im opiekę zdrowotną, edukację i ochronę. Sprawisz, że będą mogły zdrowo się rozwijać i być szczęśliwe – zachęcają pracownicy UNICEF-u. W imieniu dzieci chcielibyśmy gorąco podziękować Państwu za zakup „Prezentów bez Pudła” w 2012 roku. Miliony produktów umożliwiły UNICEF prowadzenie działań pomocowych w krajach rozwijających się. Dzięki Darczyńcom z 32 krajów, w tym z Polski, w 2012 roku dostarczyliśmy ponad 6 milionów saszetek żywności terapeutycznej „Plumpy’nut”, 27 milionów szczepionek, prawie 240 tysięcy moskitier oraz tabletki uzdatniające wodę, które zapewniły ponad 35 milionów litrów pitnej wody dla dzieci. Nasze „Prezenty bez Pudła” naprawdę ratują życie. Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć wstrząsające materiały z Afryki. – Tam pomoc potrzebna jest codziennie, przez 365 dni w roku – dyrektor Krupiński apelował o przekazanie 1 procenta na rzecz UNICEF. – To nic nie kosztuje, a może pomóc wielu. Na koniec zaprezentowała się, w krótkim programie artystycznym, młodzież z Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku. Wystąpiły: Katarzyna Szlachta, Olga Rudek i Klaudia Zdybel.

Szpital dzisiaj

 W ostatnim czasie obiekt został gruntownie zmodernizowany. 11 oddziałów szpitalnych, trzy oddziały dzienne, 31 poradni specjalistycznych, zespoły ratownictwa medycznego, podstawowa opieka zdrowotna, świadczona w trzech przychodniach i blisko 800 zatrudnionych na etatach, do tego osoby pracujące na umowach cywilnych (około stu). Do tego budżet w kwocie około 60 milionów złotych, dywersyfikacja dochodów i coraz lepsza marka w gronie szpitali powiatowych w Polsce. Dowodem tego będzie nadany placówce Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia. Od kilkunastu lat placówka jest gruntownie modernizowana. Brzeska lecznica jest jedną z niewielu tego typu placówek w Polsce, która w ciągu kilku lat zwiększyła ofertę usług: z 22 do 31 przychodni specjalistycznych, przybyło kilka nowych oddziałów. W ostatnich 10 latach na remont i zakupy sprzętu medycznego placówka wydała kilkadziesiąt milionów złotych. Dzisiaj jest to największy pracodawca na terenie miasta i powiatu brzeskiego.

Wyremontowano m.in. szpitalny oddział ratunkowy, który  jest  jednostką organizacyjną szpitala powiatowego w Brzesku. Przed kilkoma laty został on włączony do  systemu ratownictwa medycznego Województwa Małopolskiego. Remont szpitalnego oddziału ratunkowego oraz zakup nowoczesnego sprzętu nie byłby możliwy, gdyby nie dotacja unijna. Zdaniem dyrektor szpitala Józefy Szczurek – Żelazko to wszystko zwiększa możliwości diagnostyki pacjentów i skuteczniejszego niesienia im pomocy. Kolejnym krokiem związanym z powstaniem i działalnością szpitalnego oddziału ratunkowego jest urządzenie lądowiska dla helikopterów. Powstanie ono w bezpośrednim sąsiedztwie placówki. Oddanie do użytku lądowiska dla helikopterów sprawi, że brzeska lecznicza stanie się jedną z najnowocześniejszych nie tylko w Małopolsce, ale także w skali kraju. 

Szpital w Brzesku to placówka przyjaźnie nastawiona do dzieci i małych pacjentów. Kiedy przed kilkoma laty określono kierunki rozwoju ZOZ-u, jednym z priorytetów nakreślonych w strategii, była ginekologia i położnictwo oraz opieka nad dziećmi. Od lat placówka inwestuje w zakup sprzętu i remont pomieszczeń: zarówno oddziału ginekologiczno – położniczego, jak i noworodków. Dzięki temu szpital, jako jeden z pierwszych w regionie, uzyskał certyfikat „Szpital Przyjazny Dziecku). Dodajmy, że w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia działa Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci w szpitalu w Brzesku. Zajmuje się opieką nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną z różnego rodzaju schorzeniami narządu ruchu. Stosowane w Ośrodku metody pracy wspomagają rozwój dzieci i młodzieży, dając szanse usprawnienia ruchowego, poznawczego i emocjonalnego. Realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego), oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym. Polega ona  na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego dziecka w rehabilitacji w zależności od jego stanu zdrowia oraz na określeniu liczby, częstotliwości, rodzaju, kolejności wykonywania świadczeń.

Szpital w Brzesku zmienił się ostatnimi laty nie do poznania. Placówka sporo inwestuje. Są to działania, których celem jest poprawa warunków leczenia pacjentów, ale także warunków pracy zatrudnionych tutaj lekarzy, średniego personelu medycznego oraz pozostałych pracowników szpitala.  Ostatnio wyremontowano pomieszczenia po byłym Punkcie Krwiodawstwa. Dzisiaj w tym miejscu zostały uruchomione Poradnie Immunologiczna oraz Poradnia Reumatologiczna. Do tej pory te poradnie funkcjonowały razem z Poradnią Neurologiczną, ale szpital realizuje od roku  programy lekowe terapii biologicznej w chorobach reumatycznych i trzeba było oddzielić te poradnie – tłumaczy dyrektor Szczurek – Żelazko.
Placówka ma bardzo bogatą ofertę usług medycznych: świadczonych zarówno na oddziałach jak też w poradniach specjalistycznych. Nowe oddziały pozwalają zwiększyć ofertę szpitala, poprawia to stan bezpieczeństwa mieszkańców Brzeska i powiatu. Wszystkie usługi finansowane są z Narodowego Funduszu Zdrowia. Szpital realizuje kilka programów finansowanych ze środków unijnych. Jednym z nich jest program; „E-pacjent w SPZOZ w Brzesku. W tym przypadku chodzi podnoszeniu standardów obsługi pacjenta wraz z wdrożeniem e-usług medycznych. Został on sfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W sumie na ten cel placówka wyda  3.5 miliona złotych: z czego ponad 2.6 miliona złotych to dotacja Unii Europejskiej.  Projekt obejmie wszystkie jednostki organizacyjne Zespołu – oddziały szpitalne, blok operacyjny, pracownie diagnostyczne, zespół poradni specjalistycznych, zespół lecznictwa stomatologicznego, rehabilitację oraz jednostki podstawowej opieki zdrowotnej wraz z Ośrodkiem Zdrowia w Woli Dębińskiej, Jadownikach i Uszwi.

Mirosław Kowalski

 

PS.
Więcej zdjęć w naszej galerii ;
galleria/xxx-lecie-szpitala

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu