Wizyta akredytacyjna

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 7 – 9 października 2009 roku w SP ZOZ w Brzesku została przeprowadzona wizyta akredytacyjna w ramach projektu “Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej”. Wizyta była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoCertyfikat na kolejne 12 miesięcy

W SP ZOZ w Brzesku systematycznie podejmowane są działania na rzecz poprawy jakości świadczonych usług. W miesiącu wrześniu przeprowadzono audit Systemu Zrządzania. Odnowiliśmy certyfikat na kolejne 12 miesięcy.
System Zarządzania spełnia wszystkie wymagania normy ISO 9001 : 2000.

Procedura oceniająca miała na celu potwierdzenie spełnienia przez szpital standardów akredytacyjnych w zakresie funkcjonowania oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dn. 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.
Wszystkie wymagania ujęte zostały w “Zestawie Standardów Akredytacyjnych” obejmujących 15 działów:
1.Ciągłość Opieki (CO)
2.Prawa Pacjenta (PP)
3.Ocena Stanu Pacjenta (OS)
4.Opieka nad Pacjentem (OP)
5.Kontrola Zakażeń (KZ)
6.Zabiegi i Znieczulenia (ZA)
7.Farmakoterapia (FA)
8.Laboratorium (LA)
9.Diagnostyka Obrazowa (DO)
10.Odżywianie (OD)
11.Poprawa Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta (PJ)
12.Zarządzanie Ogólne (ZO)
13.Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZ)
14.Zarządzanie Informacją (ZI)
15.Zarządzanie Środowiskiem Opieki (ŚO)
Realizacja tych wymogów wymagała ogromnego zaangażowania kadry medycznej we wszelkie działania na rzecz poprawy jakości.

Do uzyskania akredytacji niezbędne jest otrzymanie co najmniej 75% możliwej do uzyskania liczby punktów.
Jak wynika z Raportu z wizyty akredytacyjnej przesłanego przez Ośrodek Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, łączna ocena szpitala (poziom spełnienia wszystkich standardów) wynosi 91%. Poziom ten stanowi podstawę przyznania szpitalowi statusu szpitala akredytowanego na okres trzech lat.
Decyzja o przyznaniu szpitalowi akredytacji zostanie podjęta przez Ministra Zdrowia po zakończeniu procedury akredytacyjnej.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu