Wizyta Ministra Zdrowia w SPZOZ w Brzesku.

Print Friendly, PDF & Email

W dniu dzisiejszym nasz Szpital odwiedził Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan Piotr Bromber wraz z Rzecznikiem Praw Pacjenta Panem Bartłomiejem Chmielowcem i Panią Poseł Józefą Szczurek-Żelazko. Gościom towarzyszył Starosta Brzeski Pan Andrzej Potępa.

Krótkie spotkanie było okazją do rozmów na temat inwestycji realizowanych w szpitalu, dalszych potrzeb oraz przyszłości naszej placówki na tle sytuacji szpitali w kraju.

Podczas wizyty Dyrekcja Szpitala na czele z Panią Dyrektor Alicją Syty wraz z Panem Starostą Andrzejem Potępą zaznajomili Ministra z profilem działalności naszej placówki i wskazali planowane kierunki dalszego rozwoju.

Minister odwiedził cieszący się dużą renomą Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, gdzie rozmawiał z lekarzem kierującym oddziałem, doktorem Krzysztofem Szklanym oraz Jego zastępcą doktorem Jakubem Florkiem. Pan Minister mógł osobiście przekonać się, że szpital powiatowy dzięki znakomitym specjalistom może szczycić się unikatowymi zabiegami i konkurować z dużymi ośrodkami medycznymi w Polsce i zagranicą.  Następnie Goście udali się do Laboratorium Mikrobiologii, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, zmodernizowanego Zakładu Diagnostyki Obrazowej, a także świeżo wyremontowanych i wyposażonych pomieszczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Dyrekcja Szpitala zaprezentowała również prężnie działający Oddział Urologii oraz Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej, które czekają na modernizację i remont.
Wizyta przebiegła w bardzo miłej atmosferze.

Serdecznie dziękujemy Panu Ministrowi, Panu Rzecznikowi Praw Pacjenta i Pani Poseł Józefie Szczurek-Żelazko za odwiedziny i zapraszamy w przyszłości.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu