Wizyta Wiceministra Zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko w brzeskim szpitalu

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 13.03.2017 w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku odbyła się wizyta Wiceministra Zdrowia- Józefy Szczurek-Żelazko i Wicewojewody Małopolskiego- Józefa Gawrona.

W trakcie wizyty odbyło się spotkanie z kadrą kierowniczą i pracownikami Szpitala, na którym zostały omówione planowane w systemie ochrony zdrowia zmiany. 

Pani Wiceminister przedstawiła projekt ustawy dotyczący sieci szpitali i poinformowała, że ustawa ta daje gwarancje stabilnego funkcjonowania służby zdrowia i wskazuje kierunki rozwoju w zależności od poziomu referencyjności.  W sieci szpitali znajdą się placówki, które posiadają SOR lub Izby Przyjęć. Pacjent, który będzie hospitalizowany na oddziale szpitalnym będzie miał zagwarantowane dalsze leczenie specjalistyczne, a jeśli stan jego zdrowia będzie wymagał wyższego poziomu referencyjności to zostanie przekazany do wyspecjalizowanej jednostki. W dyskusji w trakcie spotkania pracownicy wyrażali swoje obawy związane z wprowadzeniem nowej ustawy, a także podnosili problem finansowania systemu ochrony zdrowia. Pani Wiceminister deklarowała, że nowa ustawa o sieci szpitali wraz z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia mają polepszyć warunki funkcjonowania szpitali i wynagradzania pracowników. 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu