Wsparcie psychologiczne dla pracowników ochrony zdrowia

Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania bezpłatnych porad psychologicznych dla pracowników służby zdrowia w związku z konsekwencjami walki z epidemią koronawirusa. Porady udzielane są w Poradni Zdrowia Psychicznego w SPZOZ w Brzesku po wcześniejszej rejestracji pod numerem telefonu 14 66 21 392.

Ponadto wychodząc naprzeciw potrzebom pracowników służby zdrowia zaangażowanym w walkę z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, Samorząd Województwa Małopolskiego zainicjował akcję budowania oferty wsparcia psychologicznego dla tych osób, które wykonują pracę w warunkach szczególnego narażenia na stres w związku z rosnącą liczbą pacjentów wymagających opieki, jak i zagrożeniem związanym z przenoszeniem wirusa.

Małopolscy psycholodzy będą udzielać bezpłatnych porad telefonicznych czy mailowych o każdej porze dnia i nocy. Wystarczy połączyć się z dowolnym ośrodkiem realizującym tego typu wsparcie (kontakt do ośrodków w załączniku poniżej). Pod telefonami przez całą dobę będą dyżurować specjaliści, którzy pomogą przejść przez ten trudny czas personelowi medycznemu z Małopolski.

Akcję koordynuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Zainteresowanych włączeniem się w inicjatywę i pomoc zapraszamy do zgłaszania swoich aplikacji na adres e-mail: akosiba@rops.krakow.pl. Informacje dotyczące akcji można uzyskać pod numerem telefonu 698 672 624.

 Kontakty do ośrodków oferujących wsparcie psychologiczne Wykaz ośrodków pomocy psychologicznej (233 KB, wersja pdf)

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu